Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα μέτρα κατά της πανδημίας - Τι προβλέπει

Δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τα μέτρα κατά της πανδημίας - Τι προβλέπει

Δημοσιεύθηκε χθες 30 Μαΐου το ΦΕΚ με το οποίο αποκτά ισχύ νόμου η από 13.4.202 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

Μεταξύ άλλων προβλέπονται: 

- η επέκταση οικονομικών ενισχύσεων η δυνατότητα και προϋποθέσεις μεταβολής ΚΑΔ και συνέπειες ανακριβούς δήλωσης το ευεργέτημα συμψηφισμού με άλλες οφειλές κατά 25% σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφλησης οφειλών ΦΠΑ

- η επέκταση χορηγούμενων ενισχύσεων «επιστρεπτέας προκαταβολής» η παράταση κατά ένα μήνα των προθεσμιών του ν. 4270/2014,

- ο χρόνος εφαρμογής της εξαίρεσης από τον ΦΠΑ σε δωρεές για την καταπολέμηση της επιδημίας,

-το εθνικό πλαίσιο ωραρίου καταστημάτων,

-η άδεια ειδικού σκοπού την παράταση δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων την αναβολή των συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ και τη προσωρινή παράταση αναπηρικών παροχών,

- μέτρα για τη διατήρηση ευνοϊκών ρυθμίσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία,

-την παράταση της θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομενων και εργοδοτών,

-τη διαδικασία αποδοχής δωρεών προς τον ΕΟΔΥ για την καταπολέμηση του κορονοϊού,

-την απασχόληση ιδιωτών ιατρών σε δημόσια νοσοκομεία για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών κ.ά.