Διευκρίνιση για τις προσλήψεις στελεχών από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό

Παρασκευή 24 Αυγούστου 2018, 13:12
-A +A
Διευκρίνιση για τις προσλήψεις στελεχών από τον Ελληνικό Διαστημικό Οργανισμό

Διευκρινιστικό σημείωμα εξέδωσε ο Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός ύστερα από συνέχεια σειράς δημοσιευμάτων αναφορικά με τις προσλήψεις που θα γίνουν από τον ΕΛΔΟ.

Όπως αναφέρεται στο σημείωμα «Ο όρος "διαστημική αποστολή", ο οποίος είναι μετάφραση του αγγλικού διεθνούς όρου "Space Mission", αναφέρεται σε οποιοδήποτε διαστημικό πρόγραμμα ή/και έργο το οποίο περιλαμβάνει, σχεδιασμό ή/και κατασκευή ή/και εκτόξευση ή/και έλεγχο ή/και λειτουργία διαστημικού αντικειμένου ή άλλου τεχνητού σώματος στο εξω-ατμοσφαιρικό διάστημα. Περιλαμβάνει δε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την προετοιμασία των παραπάνω (πχ μελέτες , νομικές διαδικασίες, αρχικοί σχεδιασμοί κοκ)»

Επιπλέον σημειώνεται ότι «ο ΕΛΔΟ, προκειμένου να ανταποκριθεί στο έπακρον στην αποστολή που έχει καθοριστεί από τον ιδρυτικό Νόμο, έχει προβεί στην ανακοίνωση 10 εξειδικευμένων θέσεων, μέσω της οποίας αναζητεί να προσλάβει, με ανάθεση έργου περιορισμένης διάρκειας, επιστήμονες με αποδεδειγμένη και επαρκή επιχειρησιακή εμπειρία, η οποία αξιολογείται με 10% επί του συνόλου (100 μόρια συνολικά)».

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα