Χρ. Σταϊκούρας: Θα αξιοποιήσουμε με σύνεση τα ταμειακά διαθέσιμα των 37,5 δισ. ευρώ