Χρ. Σταϊκούρας: Τέλος του μήνα η έναρξη διαγωνισμού για την πώληση της ΕΝΑΕ

Χρ. Σταϊκούρας: Τέλος του μήνα η έναρξη διαγωνισμού για την πώληση της ΕΝΑΕ
Ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας

Το σχέδιο αναβάθμισης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας παρουσίασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών Χρ. Σταϊκούρας. Ο υπουργός κατά τη συζήτηση  του σχεδίου νόμου που κυρώνει την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της 10.08.2020, είπε ότι στο πλαίσιο εξυγίανσης της αμυντικής βιομηχανίας, ολοκληρώθηκε η πώληση της ΕΛΒΟ (Ελληνική βιομηχανία οχημάτων), προχωρά η πώληση της ΕΝΑΕ (Ναυπηγεία Σκαραμαγκά) και αναβαθμίζεται η ΕΑΒ (Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία).

Αναφορικά με την ΕΝΑΕ, σύμφωνα με τον υπουργό, η προκήρυξη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση των υπολειπόμενων στοιχείων του ενεργητικού τους, του λεγόμενου «στρατιωτικού σκέλους»,προγραμματίζεται για το τέλος Σεπτεμβρίου.

Προς την κατεύθυνση αυτή, σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών, δρομολογήθηκαν ή δρομολογούνται η παραχώρηση δικαιώματος αποκλειστικής χρήσης αιγιαλού και θαλασσίου χώρου έναντι ανταλλάγματος σε τιμές αγοράς, οι ανταλλαγές ακινήτων για την καλύτερη αξιοποίηση των ακινήτων του ναυπηγείου, η διευθέτηση τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών απαραίτητων για τη λειτουργία του μελλοντικού ναυπηγείου, η πρόοδος προς την κατεύθυνση ολοκλήρωσης των εκκρεμών αδειοδοτήσεων κ.α. Παράλληλα όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, προσαυξάνεται το δικαίωμα παραχώρησης αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του θαλάσσιου χώρου μπροστά από τις εγκαταστάσεις των ναυπηγείων Σκαραμαγκά, στα 49 έτη, με δυνατότητα παράτασης.

Με την προτεινόμενη τροποποίηση, κάθε πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί νομίμως επιχείρηση ναυπηγείου, θα έχει στη διάθεσή του ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκλειστικής χρήσης του αιγιαλού και του αναγκαίου θαλασσίου χώρου για να αναπτύξει τον επιχειρηματικό σχεδιασμό του για το ναυπηγείο.

Για την ΕΛΒΟ ο υπουργός οικονομικών είπε ότι ο επενδυτής έχει καταθέσει επιχειρηματικό σχέδιο, που προβλέπει σταδιακή πρόσληψη νέου προσωπικού 600 ατόμων, αναβάθμιση των υπαρχουσών δομών, αγορά νέου σύγχρονου εξοπλισμού, καθώς και επέκταση της δραστηριότητας και σε μη στρατιωτικά οχήματα και νέες στρατιωτικές τεχνολογίες. Κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου εκτιμάται ότι το Ελληνικό Δημόσιο θα εισπράξει άνω των 25 εκατ. ευρώ από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, η συνολική δε οικονομική επένδυση εκτιμάται περί τα 29 εκατ. ευρώ. Επίσης ανέφερε ότι το Δημόσιο έχει το δικαίωμα να μετέχει στη νέα εταιρεία με ποσοστό μέχρι 21%, καθώς και να εκπροσωπείται στο Διοικητικό Συμβούλιο με ένα σύμβουλο.

Έτσι ουσιαστικά, το Ελληνικό Δημόσιο, ασκώντας το δυνητικό δικαίωμα, αποκτά ουσιώδη επιρροή στην εταιρεία.

Τέλος για την ΕΑΒ ο κ. Σταϊκούρας αναφέρει ότι στο πλαίσιο της εξυγίανσης της επιχείρησης, της δυνατότητας καταβολής υπερωριακής αποζημίωσης για εργασία κατά τις ώρες νυχτερινής, Κυριακών, πέραν του πενθημέρου και λοιπών εξαιρέσιμων ημερών εργασίας, στο προσωπικό της ΕΑΒ. Έτσι με τις νέες ρυθμίσεις του προτεινόμενου νόμου, προβλέπεται κατ’ εξαίρεση από τα γενικώς ισχύοντα στο δημόσιο, οι εργαζόμενοι της ΕΑΒ θα μπορούν να εκτελούν και να πληρώνονται αυξημένες υπερωρίες.