Χρ. Σταϊκούρας: Στα 3,3 δισ. ευρώ το κόστος των πρόσθετων μέτρων