Χρ. Σταϊκούρας: Με τα μέτρα στήριξης καλύπτονται περίπου 800.000 επιχειρήσεις