Χρ. Σταϊκούρας: Η ζημιά στην οικονομία βραχυπρόθεσμα είναι σημαντική