Χρ. Σταϊκούρας: 1,7 εκατ. εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα θα λάβουν τα 800 ευρώ