Χ. Θεοχάρης: Ανοίγουν 1 Ιουνίου κατασκηνώσεις, κάμπινγκ και ξενοδοχεία 12μηνης λειτουργίας