Β. Κοντοζαμάνης: Δωρεάν η διάθεση των εμβολίων - Καταρτίζεται σχέδιο εμβολιασμού