Β. Κικίλιας: Αξιολόγηση των νοσοκομείων για ποιότητα υπηρεσιών υγείας

Β. Κικίλιας: Αξιολόγηση των νοσοκομείων για ποιότητα υπηρεσιών υγείας

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει τη σύσταση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ), προκειμένου να λειτουργήσει ως «αρωγός στην βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας», ανέφερε ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας από το βήμα της Βουλής για το σχέδιο νόμου.

Ισότιμη πρόσβαση και καθολική κάλυψη του πληθυσμού στις υπηρεσίες υγείας, είναι οι απώτεροι στόχοι της αξιολόγησης των νοσοκομείων που προωθεί η κυβέρνηση με νομοσχέδιο που από σήμερα εξετάζεται στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας προβλέπει τη σύσταση Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία ΑΕ (ΟΔΙΠΥ), προκειμένου να λειτουργήσει ως "αρωγός στην βελτίωση του επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας".

"Η έννοια της ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας δεν είναι ένας αφηρημένος όρος", έσπευσε εκ προοιμίου να υπογραμμίσει ο υπουργός Υγείας που ξεκαθάρισε: "Για να αναπτυχθούν υπηρεσίες υγείας με επίκεντρο τον ασθενή, θα πρέπει να αξιολογείται διαρκώς η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα, η τεχνική αρτιότητα, καθώς επίσης και η προσβασιμότητα αυτών των υπηρεσιών". Στο πνεύμα αυτό και με γνώμονα την συνεχή βελτίωση και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, το υπουργείο Υγείας στοχεύει μέσω της ίδρυσης του ΟΔΙΠΥ, στην συνολική αξιολόγηση της λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας, με αφετηρία τα ζητήματα στελέχωσης, χρηματοδότησης, διοίκησης και οργάνωσης έως την κλινική πρακτική, ανέφερε ο υπουργός.

Η ΟΔΙΠΥ ΑΕ, θα έχει αρμοδιότητα την αξιολόγηση και τον έλεγχο όλων των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με βάση διεθνή επιστημονικά πρότυπα και διεθνείς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας των υπηρεσιών φροντίδας.

"Με την σύσταση του Οργανισμου Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγείας, προσθέτουμε ένα χρήσιμο εργαλείο, πρώτα από όλα στα χέρια των ασθενών, οι οποίοι θα μπορούν να ενημερώνονται για τις υπηρεσίες υγείας και τον τρόπο λειτουργίας τους, για τα δικαιώματα τους και τις θεραπευτικές τους επιλογές και αλλά και για τις ενέργειες που κάνει κάθε φορέας για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των ασθενών", είπε ο Βασίλης Κικίλιας και υπογράμμισε ότι η αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας θα γίνεται με τον πλέον επιστημονικό τρόπο, χρησιμοποιώντας διεθνώς αποδεκτούς δείκτες αξιολόγησης, πρότυπα καλής πρακτικής, που είτε είναι ήδη διαθέσιμα και αποδεκτά από την επιστημονική και ιατρική κοινότητα είτε θα αναπτυχθούν από τον Οργανισμό σε συνεργασία με τους επιστήμονες. Ανέφερε επίσης, ότι η ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας αξιολόγησης, θα επιτρέψει συγκρίσιμα αποτελέσματα από τις επιμέρους αξιολογήσεις και το σχεδιασμό στοχευμένων παρεμβάσεων όταν και όπου χρειάζεται.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ