7ος χρόνος, ημέρα 2226η
Κυριακή, 5 Δεκεμβρίου 2021

Ταμείο Ανάκαμψης: Αυξάνονται τα πυρομαχικά του Ελλάδα 2.0 - Συμφωνία με ΕτΕπ για δάνεια 5 δισ. ευρώ

Αυξάνονται τα πυρομαχικά του Ελλάδα 2.0 - Συμφωνία με ΕτΕπ για δάνεια 5 δισ. ευρώ

Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την άντληση δανειακών πόρων ύψους 5 δις. ευρώ προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας. Το πρωτογενές αποτέλεσμα του 8μηνου εμφάνισε σημαντική βελτίωση έναντι του στόχου αλλά για συγκυριακούς λόγους κυρίως από τις εισπράξεις των προκαταβολών από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Στα φορολογικά έσοδα εμφανίζεται υστέρηση έναντι των στόχων η οποία όμως είναι συγκυριακή και οφείλεται στην αναβολή της πληρωμής των δύο δόσεων του φόρου εισοδήματος. Στα 1,1 δις. ευρώ έφτασαν οι εισπράξεις από τον τουρισμό στο α’ εξάμηνο αλλά η κυβέρνηση έχει στόχο για είσπραξη επιπλέον 8-9 δις. ευρώ μέσα στο β’ εξάμηνο.

Οριακά χαμηλότερα από τον στόχο που έχει οριστεί στο μεσοπρόθεσμο σχέδιο δημοσιονομικής στρατηγικής διαμορφώθηκαν τα φορολογικά έσοδα στο 8μηνο Ιανουαρίου Αυγούστου καθώς ανήλθαν στα 28,758 δισ. ευρώ έναντι 28,9 δισ. ευρώ που ήταν ο στόχος. Η απόκλιση περιορίζεται στα 142 εκατ. ευρώ ενώ οι φετινές εισπράξεις είναι σαφώς μεγαλύτερες συγκριτικά με το 8μηνο του 2020 όταν τα φορολογικά έσοδα ανήλθαν στα 26,996 δις. ευρώ. Η μικρή απόκλιση δεν φαίνεται να προκαλεί την παραμικρή ανησυχία καθώς σε πολύ μεγάλο βαθμό έχει προκληθεί από την παράταση στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων και την αναβολή στην προθεσμία πληρωμής των δύο πρώτων δόσεων του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικων προσώπων για αύριο 17 Σεπτεμβρίου.

Σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος, η εκτέλεση του προϋπολογισμού είναι σαφώς καλύτερη σε σχέση με αυτή που είχε προϋπολογιστεί. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στα 10,523 δισ. ευρώ έναντι στόχου 13,487 δις. ευρώ. Η εντυπωσιακή βελτίωση, οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα έσοδα από μεταβιβάσεις τα οποία εκτινάχθηκαν στα 6,759 δις. ευρώ έναντι στόχους για 3,913 δις. ευρώ στο μεσοπρόθεσμο. Συγκρατημένες πάντως είναι και οι δαπάνες οι οποίες έκλεισαν στα 45,205 δις. ευρώ έναντι στόχου για δαπάνες 45,719 δις. ευρώ στο 8μηνο. Η αύξηση των μεταβιβάσεων οφείλονται στις εισπράξεις της προκαταβολής από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και μιας δόσης ANFAs και SMPs μέσα στον Ιούλιο.

Σκυλακάκης: Τα έσοδα του μηνός Αυγούστου κινήθηκαν ικανοποιητικά

Στην αναβολή των δύο δόσεων του φόρου εισοδήματος στάθηκε στην δήλωσή του και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης.

«Τα έσοδα του μηνός Αυγούστου κινήθηκαν ικανοποιητικά, καθώς παρουσιάζουν απόκλιση από το στόχο πολύ μικρότερη των επιπτώσεων της αναβολής των δύο δόσεων του φόρου εισοδήματος, που επρόκειτο να εισπραχθούν μέχρι τέλος Αυγούστου (200-250 εκ.). Η πορεία του τουρισμού τον Ιούλιο και Αύγουστο και η αποπληρωμή των υποχρεώσεων του φόρου εισοδήματος αναμένεται να απεικονιστούν στα έσοδα των επομένων μηνών και οι σχετικές προβλέψεις θα δημοσιοποιηθούν στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που κατατίθεται στη Βουλή στις αρχές Οκτωβρίου», τόνισε.

Χθες εγκρίθηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για ποσό έως 5 δις. ευρώ. Το ποσό αυτό προστίθεται στους συνολικούς δανειακούς πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης οι οποίοι φτάνουν κοντά στα 18 δις. ευρώ. Επίσης, άμεσα αναμένεται το σχέδιο συμφωνίας για την τελική έγκριση και με την EBRD για επιπλέον ποσό 1 δις. ευρώ κάτι που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος του μήνα.

Αναλυτικά:

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 10.523 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 13.487 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί για το αντίστοιχο διάστημα του 2021 στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025 και ελλείμματος 9.681 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε έλλειμμα ύψους 6.385 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές έλλειμμα 9.405 εκατ. ευρώ και πρωτογενούς ελλείμματος 5.484 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2020.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 34.682 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.450 εκατ. ευρώ ή 7,6% έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025. Ωστόσο στα αυξημένα έσοδα του οκταμήνου περιλαμβάνονται: (α) η προκαταβολή, τον μήνα Αύγουστο 2021, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) ποσού 2.310 εκατομμυρίων ευρώ που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, καθώς και (β) τα έσοδα από ANFA’s, ποσού 644 εκατ. ευρώ, που εισπράχτηκαν τον Ιούλιο 2021 τα οποία δεν είχαν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025. Συνεπώς, μη συμπεριλαμβανομένων των ανωτέρω ποσών, τα καθαρά έσοδα παρουσιάζουν μείωση κατά 504 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι της εκτίμησης που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025, εξαιτίας, κυρίως, των μειωμένων εσόδων του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 37.506 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.361 εκατ. ευρώ ή 6,7% έναντι του στόχου.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 28.758 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 142 εκατ. ευρώ ή 0,5% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 2.824 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 89 εκατ. ευρώ από το στόχο (2.912 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3.404 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 292 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 7.713 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 3.085 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο εξαιτίας κυρίως της είσπραξης της προκαταβολής ποσού 2.310 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε προβλεφθεί ότι θα εισπραχθεί το μήνα Σεπτέμβριο 2021 όπως, προαναφέρθηκε, καθώς και των αυξημένων εσόδων του ΠΔΕ.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 8.045 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 3.012 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.383 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά μόλις 41 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025, λαμβανομένης υπόψη της παράτασης που δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων στα φυσικά και νομικά πρόσωπα και την συνακόλουθη παράταση πληρωμής της πρώτης και της δεύτερης δόσης μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου 2021.

Οι επιστροφές εσόδων του Αυγούστου 2021 ανήλθαν σε 332 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 73 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (405 εκατ. ευρώ).

Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 1.227 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 735 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.

Οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 ανήλθαν στα 45.205 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 514 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι του στόχου (45.719 εκατ. ευρώ), που έχει περιληφθεί στην επεξηγηματική έκθεση του ΜΠΔΣ 2022-2025.

Η υποεκτέλεση του Τακτικού Προϋπολογισμού ύψους 215 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στον ετεροχρονισμό των επιχορηγήσεων προς ΟΚΑ ύψους 347 εκατ. ευρώ. Αναμένεται πλήρης απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων έως το τέλος του έτους.

Αντίθετα, οι ταμειακές πληρωμές που σχετίζονται με τα εξοπλιστικά προγράμματα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας (κατηγορία αποκτήσεων παγίων περιουσιακών στοιχείων), κινήθηκαν αυξητικά σε σχέση με τον αρχικό στόχο κατά 760 εκατ. ευρώ, προς εξυπηρέτηση των σχετικών συμβάσεων. Οι πληρωμές στο σκέλος του ΠΔΕ και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τον στόχο κατά 299 εκατ. ευρώ ή 5,0%. Επισημαίνεται ότι οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας λαμβάνουν χώρα, ακολουθώντας διαδικασίες ανάλογες του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ.

Η προσωρινή εικόνα των κυριότερων πληρωμών των μέτρων κατά της πανδημίας για την περίοδο Ιανουαρίου - Αυγούστου, έχει ως εξής:

  • Η δαπάνη αποζημίωσης ειδικού σκοπού λόγω της πανδημίας του COVID-19 (μισθωτών) ύψους 1.896 εκατ. ευρώ, η οποία πληρώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (κατηγορία μεταβιβάσεων).
  • Η επιστρεπτέα προκαταβολή ύψους 1.618 εκατ. ευρώ από την κατηγορία των μεταβιβάσεων και 1.108 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Η κρατική αποζημίωση εκμισθωτών ύψους 715 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένων μισθωμάτων που λαμβάνουν.
  • Η επιχορήγηση προς τον ΟΠΕΚΑ ύψους 225 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων από την πανδημία.
  • Η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον COVID-19 στις Περιφέρειες ύψους 548 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Η επιδότηση τόκων δανείων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ύψους 104 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Οι δαπάνες σχετικά με το ταμείο εγγυοδοσίας επιχειρήσεων ύψους 220 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.
  • Η επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών ύψους 113 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ και
  • Η συνεισφορά του δημοσίου για την αποπληρωμή επιχειρηματικών δανείων πληγέντων δανειοληπτών ύψους 102 εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανουαρίου - Αυγούστου 2021 παρουσιάζονται αυξημένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 κατά 5.474 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω των αυξημένων δαπανών για μέτρα κατά της πανδημίας και των αυξημένων πληρωμών εξοπλιστικών προγραμμάτων στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού.