Αύριο η διαπραγμάτευση 2.500.000 επιπλέον τεμαχίων του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου

Αύριο η διαπραγμάτευση 2.500.000 επιπλέον τεμαχίων του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου

Την εισαγωγή προς προς διαπραγμάτευση 2.500.000 επιπλέον τεμαχίων του Ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου, δεκαετούς διάρκειας, σταθερού επιτοκίου 1,50% ετησίως, ISIN GR0124036709, αρχικής εκδόσεως 18.06.2020, επανεκδόσεως 09.09.2020 και ονομαστικής αξίας εκάστου €1.000 αποφάσισε το  Χρηματιστήριο Αθηνών, κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εταιρικών Πράξεων.

Ως ημερομηνία εισαγωγής ορίστηκε η Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2020.