8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

ΑΣΕΠ: 152 προσλήψεις σε ερευνητικά κέντρα

ΑΣΕΠ: 152 προσλήψεις σε ερευνητικά κέντρα
AP Images

Ολοκληρώθηκαν οι αναρτήσεις των ανακοινώσεων στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ, για την πλήρωση 122 θέσεων ειδικού επιστημονικού – τεχνικού προσωπικού και 30 θέσεων διοικητικού προσωπικού, προς ενίσχυση των ερευνητικών κέντρων της χώρας που υπάγονται στην γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Οι ερευνητικοί φορείς απέστειλαν τα χαρακτηριστικά που αφορούν στη λεκτική ονομασία, το γνωστικό αντικείμενο, καθώς και τα γενικά και ειδικά τυπικά προσόντα.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις για την έκδοση των προκηρύξεων υπεγράφησαν από τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη και τον αρμόδιο υφυπουργό Χρήστο Δήμα.

Επενδύσεις σε έρευνα, καινοτομία και ανάπτυξη

«Το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας, σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ, προχωράμε στην άμεση στελέχωση των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας, με 152 νέες θέσεις επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού. Με όραμα και πρόγραμμα προχωράμε μπροστά για μία σύγχρονη και ανταγωνιστική Ελλάδα, που επενδύει στην έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη», ανέφερε ο Α. Γεωργιάδης.

«Έπειτα από μια δεκαετία αυστηρών περιορισμών στις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικότερα η γενική γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας σε συνεργασία με το ΑΣΕΠ προχώρησε τις διαδικασίες για την κάλυψη 152 θέσεων ειδικού επιστημονικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού στους εποπτευομένους από την ΓΓΕΚ ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Συνεχίζουμε τον σχεδιασμό μας για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας μέσω της ενδυνάμωσης των Ερευνητικών Κέντρων της χώρας», δήλωσε από πλευράς του ο Χρ. Δήμας.