Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Από τις 20 Μαΐου και πάλι οι αιτήσεις για δάνεια με πλήρη επιδότηση επιτοκίου

Από τις 20 Μαΐου και πάλι οι αιτήσεις για δάνεια με πλήρη επιδότηση επιτοκίου

Από τις 20 Μαΐου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκ νέου αιτήσεις για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Νωρίτερα, η Τράπεζα ανακοίνωσε πως λόγω υπερκάλυψης του προϋπολογισμού του νέου προγράμματος παροχής δανείων για κεφάλαιο κίνησης με επιτόκιο πλήρως επιδοτούμενο, το οποίο διατίθεται από τις 28 Απριλίου 2020, διακόπηκε η υποβολή νέων αιτήσεων.

Νέες αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μετά την αρχική αξιολόγηση των υπαρχουσών αιτήσεων, ώστε να επαναπροσδιοριστούν οι διαθέσιμοι πόροι.