Αναστολή λειτουργίας στις εταιρείες Κλωστοϋφαντουργίας

Αναστολή λειτουργίας στις εταιρείες Κλωστοϋφαντουργίας

Με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες στο εξωτερικό να έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους λόγω το κορονοϊού, ενώ άλλες αλλάζουν την παραγωγή τους στρεφόμενες σε υγειονομικού ενδιαφέροντος παραγωγή, δε θα μπορούσαν οι επιπτώσεις του κορονοϊού να μη χτυπήσουν και την ελληνική βιομηχανία.

Ήδη πολλές ελληνικές βιομηχανίες έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους, ή έχουν κατεβάσει κατά 50% ή 70% τις «μηχανές» παραγωγής τους, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν μερικώς στους καιρούς, ενώ σε αναστολή λειτουργίας προχωρά και σχεδόν ολόκληρη η βιομηχανία Κλωστοϋφαντουργίας.

Μια βιομηχανία που κάποτε άνθιζε στην Ελλάδα, απασχολώντας δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους, τη δεκαετία του 2000 – λόγω του ανταγωνισμού από την Κίνα – έφτασε σε αδιέξοδο και στην κατακόρυφη μείωση των εργασιών, όμως τα τελευταία χρόνια έχει βελτιώσει εκ νέου την ανταγωνιστικότητά της, κερδίζοντας μερίδια αγοράς με αξιοσημείωτη αύξηση των εξαγωγών.

Τέσσερις εισηγμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο ήδη με ανακοινώσεις τους προς το χρηματιστήριο γνωστοποίησαν την προσωρινή αναστολή μέρους ή όλων των εργασιών τους, έως ότου αλλάξουν τα δεδομένα.

Πρόκειται για τις εταιρείες Επίλεκτος, Μουζάκης, Φιερατέξ Ανεζουλάκη και Βαρβαρέσος.

Η Επίλεκτος Κλωστοϋφαντουργία ΑΕΒΕ έθεσε σε καθεστώς αναστολής τις συμβάσεις εργασίας μέρους των εργαζομένων της από την Τετάρτη 1η Απριλίου. Η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη, σύμφωνα με την εταιρεία, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους κινδύνους που μπορεί να προκληθούν στους χώρους εργασίας από την εξάπλωση του ιού SARS-CoV-2 που προκαλεί τη νόσο COVID-19 και προκειμένου να διαφυλάξει την προσωπική υγεία των εργαζομένων και να περιορίσει την δυνατότητα διάδοσής του.

Η εταιρεία πάντως σημειώνει ότι αναδιοργάνωσε την παραγωγική της λειτουργία και το δίκτυο διάθεσης των προϊόντων της, με σκοπό την απρόσκοπτη συνέχιση των εμπορικών δραστηριοτήτων της και την εξυπηρέτηση των πελατών της που αποτελούν μαζί με τους εργαζόμενους τους πυλώνες στήριξής της.

Η εταιρεία Αφοί Ανεζουλάκη Βαφεία και Πλεκτήρια πιο γνωστή ως Φιερατέξ, επίσης διέκοψε τη λειτουργία της, σημειώνοντας πως «έχοντας συναίσθηση του κινδύνου για το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό από την εξάπλωση του κορωναϊού (Covid-19), τον περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων αλλά και δραματική μείωση των παραγγελιών εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων παγκοσμίως, αποφάσισε η πλειονότητα του προσωπικού της να ενταχθεί στο πρόγραμμα αναστολής συμβάσεως εργασίας από 01/04/2020 μέχρι 15/5/2020.

Για την αναγκαιότητα συνέχισης της λειτουργίας της σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, η εταιρεία θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας. Η εταιρεία τονίζει πως «οι συνέπειες στη χρηματοοικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν και θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη της πανδημίας».

Η εταιρεία Βαρβαρέσος Ευρωπαϊκά Νηματουργεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στο πλαίσιο διαχείρισης των κινδύνων που απορρέουν από την πανδημία του COVID-19 έθεσε σε καθεστώς αναστολής μέρος των εργαζομένων της έως την 30.04.2020, με σκοπό τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού και της προστασίας της δημόσιας υγείας.

Παράλληλα εφαρμόζει ένα αυστηρό πλάνο δράσεων με πλαίσιο την καθοδήγηση και  την πρόληψη του προσωπικού της σε θέματα αντιμετώπισης του ιού για την προστασία της υγείας των εργαζομένων της και των οικογενειών τους.

Επίσης η Βαρβαρέσος σημειώνει πως έχει καταρτίσει ολοκληρωμένο σχέδιο συνέχισης των εμπορικών δραστηριοτήτων της με στόχο να είναι συνεχώς δίπλα στους πελάτες της, προσαρμόζοντας το σχέδιο αυτό στις ανάγκες τους,  σε αυτήν την πολύ δύσκολη συγκυρία.

Η εταιρεία Ελ. Δ. Μουζάκης, σημειώνει πως έχοντας συναίσθηση του κινδύνου για το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της από την εξάπλωση του κορωναϊού αλλά και τον περιορισμό της διασποράς του ιού στους χώρους εργασίας και την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αποφάσισε στις 26 Μαρτίου η πλειονότητα του προσωπικού της να ενταχθεί στο πρόγραμμα αναστολής συμβάσεως εργασίας από 01/04/2020 μέχρι 15/5/2020, ενώ οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων καλύπτονται από το Κράτος καθώς χορηγείται και επίδομα 800 ευρώ. Για την αναγκαιότητα λειτουργίας της εταιρείας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, η εταιρεία θα λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας.