Αναρτήθηκαν τα πρώτα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Στις 5 Οκτωβρίου οι εισηγήσεις για τις νέες αντικειμενικές

Αναρτήθηκαν τα πρώτα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ - Στις 5 Οκτωβρίου οι εισηγήσεις για τις νέες αντικειμενικές

Αναρτήθηκαν τα πρώτα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ στο taxis, ενώ η σχετική διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί την Κυριακή. Το γεγονός ότι τα εκκαθαριστικά ανεβαίνουν σταδιακά οφείλεται στο γεγονός ότι την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση αποφάσισε να εξαιρέσει από το φόρο τους ιδιοκτήτες 28 νησιών, καθώς και στην αλλαγή της ημερομηνία πληρωμής της πρώτης δόσης.

Η μετάθεση της καταβολής της πρώτης δόσης για τον Οκτώβριο αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα στα έσοδα του τρέχοντος μήνα και συγκεκριμένα οι προσωρινές απώλειες θα ανέλθουν στα 500 εκατ. ευρώ. Όπως προαναφέρθηκε η πρώτη και δεύτερη μπορούν να πληρωθούν μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η τελευταία θα καταβληθεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2021.  

Στο μεταξύ το υπουργείο Οικονομικών έδωσε χθες εντολή στους εκτιμητές ακινήτων να παραδώσουν μέχρι τις 5 Οκτωβρίου τις εισηγήσεις τους για την εξομοίωση των αντικειμενικών αξιών με τις εμπορικές τιμές.  Οι εκτιμητές καλούνται να εφαρμόσουν συγκριτική μέθοδο, η οποία βασίζεται σε ήδη πραγματοποιημένες συναλλαγές ή ζητούμενες τιμές για άλλα ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές. Σε περίπτωση έλλειψης ικανοποιητικών στοιχείων πραγματικών συναλλαγών, οι εκτιμητές θα χρησιμοποιούν και τις κάτωθι επιλογές προσέγγισης αξίας, κατά την ευχέρεια και την κρίση τους:

α) Τη μέθοδο εισοδήματος, η οποία βασίζεται στον υπολογισμό της αξίας κάθε ακινήτου από την κεφαλαιοποιημένη αξία του εκτιμώμενου εισοδήματος. Σημαντικοί παράγοντες στην εφαρμογή της μεθόδου είναι οι πραγματοποιημένες ή ζητούμενες μισθωτικές αξίες για άλλα ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά με το εκτιμώμενο κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές.

β) Τη μέθοδο αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης, η οποία βασίζεται στον υπολογισμό της αξίας του εκτιμώμενου ακινήτου, με βάση το κόστος αναπαραγωγής/αντικατάστασής του.

Η εξομοίωση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων με τις αγοραίες τιμές τους αναμένεται να οδηγήσει:

1. Στην αύξηση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας στις οποίες οι πραγματικές τιμές κινήθηκαν ανοδικά τα τελευταία χρόνια και ιδίως σε περιοχές μεγάλων αστικών κέντρων, σε τουριστικές περιοχές, της ηπειρωτικής χώρας και σε κοσμοπολίτικα νησιά με μεγάλη τουριστική κίνηση.

2. Στην αύξηση της φορολογητέας αξίας των ακινήτων σε πολλές «λαϊκές» περιοχές, όπου οι πραγματικές τιμές εξακολουθούν να βρίσκονται σε υψηλότερα επίπεδα από τις αντικειμενικές.

3. Στη μείωση της φορολογητέας αξίας στις περιοχές που οι πραγματικές τιμές έχουν υποχωρήσει σημαντικά και να έχουν βρεθεί σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα από αυτά τα οποία διαμορφώνονται με βάση τις αντικειμενικές τιμές .

4. Στην αύξηση στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων τα οποία βρίσκονται στις 3.000 περιοχές εντός σχεδίων πόλεων ή οικισμών όπου σήμερα δεν ισχύει το σύστημα των ζωνών των αντικειμενικών τιμών. Σημειώνεται ότι στα μέσα του 2021 αναμένεται να ενταθούν 3.000 περιοχές στο σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων. Από την ένταξη των περιοχών αυτών αναμένεται να αυξηθεί σε αρκετές περιοχές και ο ΕΝΦΙΑ και συγκεκριμένα από το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζουν πρόσθετα έσοδα της τάξης των 400 εκατ. ευρώ.