ΓΔ: 910,21 -1,21 (-0,13 %)

Τζίρος: 93,24 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2014η
Παρασκευή, 7 Μαΐου 2021

ΓΔ: 910,21 -1,21 (-0,13 %)

Τζίρος: 93,24 εκατ. €   RT

Αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της ουκρανικής Εκκλησίας το Οικουμενικό Πατριάρχειο - Για σχίσμα μιλά η Μόσχα

Αναγνώρισε την αυτοκεφαλία της ουκρανικής Εκκλησίας το Οικουμενικό Πατριάρχειο - Για σχίσμα μιλά η Μόσχα

Να ανανεώσει την ήδη ειλημμένη απόφαση για χορήγηση αυτοκεφαλίας της ουκρανικής Εκκλησίας, αποφάσισε το Οικουμενικό Πατριαρχείο, αψηφώντας τις αντιδράσεις της Μόσχας. «Η Κωνσταντινούπολη ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές και θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες συνέπειες για την παγκόσμια ορθοδοξία», απαντά το Πατριαρχείο της Μόσχας.

Πρόκειται για εξέλιξη που θα προκαλέσει αντιδράσεις τόσο σε θρησκευτικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο ενώ είναι πολύ πιθανό ότι την απόφαση αυτή θα βρει μπροστά του και ο Αλέξης Τσίπρας κατά την επικείμενη επίσκεψή του στη Μόσχα.

Επιπλέον η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επανέφερε τον σχισματικό Πατριάρχη Φιλάρετο στην κανονικότητα της Εκκλησίας.

Σημειώνεται ότι ο Φιλάρετος είχε καταθέσει έκκληση στο Οικουμενικό Πατριαρχείο να θεωρήσει άκυρο το ανάθεμα, υποστηρίζοντας ότι το Πατριαρχείο της Μόσχας δεν είχε τηρήσει την ορθή κανονική διαδικασία και έλαβε αυθαίρετα την απόφασή του.

Η γνωστοποίηση της απόφασης προκάλεσε την εντονότατη αντίδραση του Πατριαρχείου Μόσχας το οποίο έκανε λόγο για νομιμοποίηση σχίσματος με ανεπανόρθωτες συνέπειες για την παγκόσμια ορθοδοξία. 

Υπενθυμίζεται ότι με μια πολύ προσεκτική δήλωση το Κρεμλίνο είχε πάρει θέση στο ζήτημα για το αυτοκέφαλο της ουκρανικής εκκλησίας και τη σύγκρουση μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Μόσχας. «Η προτιμώμενη λύση είναι η διατήρηση της ενότητας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντμίτρι Πεσκόφ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

«Συν?λθεν, ?πό τήν προεδρίαν τ?ς Α.Θ.Παναγιότητος, ? ?γία καί ?ερά Σύνοδος ε?ς τάς τακτικάς α?τ?ς συνεδρίας κατά τάς ?μέρας 9-11 τ.μ. ?κτωβρίου 2018. Κατ? α?τήν ?ξητάσθησαν καί συνεζητήθησαν τά ?ν τ? ?μερησί? διατάξει περιλαμβανόμενα θέματα.

Τό ?ερόν σ?μα ?σχολήθη ?διαιτέρως καί διά μακρ?ν μέ τό ?κκλησιαστικόν θέμα τ?ς Ο?κρανίας, παρόντων καί τ?ν ?ξάρχων τ?ν ?ποσταλέντων ε?ς Ο?κρανίαν, ?τοι το? Πανιερ. ?ρχιεπισκόπου Παμφίλου κ. Δανιήλ καί το? Θεοφιλ. ?πισκόπου Edmonton κ. ?λαρίωνος, καί, κατόπιν διεξοδικ?ν συζητήσεων, ?πεφάσισε:

1) Νά ?νανεώσ? τήν ?δη ε?λημμένην ?πόφασιν ?πως τό Ο?κουμενικόν Πατριαρχε?ον χωρήσ? ε?ς τήν χορήγησιν α?τοκεφαλίας ε?ς τήν ?κκλησίαν τ?ς Ο?κρανίας.

2) Νά ?νασυστήσ? τό ?ν Κιέβ? τό γε ν?ν Σταυροπήγιον το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου, ?ν ?κ τ?ν πολλ?ν ?ν Ο?κρανί? Σταυροπηγίων Α?το? ?κ τ?ν παρελθόντων α?ώνων.

3) Κατά τάς κανονικάς προνομίας το? Πατριάρχου Κωνσταντι- νουπόλεως ?πως δέχηται ?κκλήτους προσφυγάς ?ρχιερέων καί ?λλων κληρικ?ν ?κ πασ?ν τ?ν Α?τοκεφάλων ?κκλησι?ν, νά δεχθ? τάς σχετικάς α?τήσεις το? Φιλαρέτου Ντενισένκο καί το? Μακαρίου Μαλετίτς καί τ?ν σύν α?το?ς, ο?τινες ε?ρέθησαν ?ν σχίσματι ?χι διά δογματικούς λόγους, καί νά ?ποκαταστήσ? α?τούς μέν ε?ς τόν ?ρχιερατικόν ? ?ερατικόν α?τ?ν βαθμόν, τούς δέ πιστούς α?τ?ν ε?ς ?κκλησιαστικήν κοινωνίαν.

4) Νά ?ρ? τήν ?σχύν το? Συνοδικο? Γράμματος ?κδόσεως το? ?τους 1686, το? ?κδοθέντος διά τάς τότε περιστάσεις, διά το? ?ποίου ?δίδετο, κατ? ο?κονομίαν, τό δικαίωμα ε?ς τόν Πατριάρχην Μόσχας νά χειροτον? τόν ?κάστοτε Μητροπολίτην Κιέβου, ?κλεγόμενον ?πό τ?ς Κληρικολαϊκ?ς Συνελεύσεως τ?ς ?παρχίας α?το? καί ?φείλοντα νά μνημονεύ? "?ν πρώτοις" το? ?νόματος το? Ο?κουμενικο? Πατριάρχου ε?ς ?νδειξιν κανονικ?ς ?ξαρτήσεως.

5) Νά κάμ? ?κκλησιν πρός πάσας τάς ?μπλεκομένας πλευράς νά ?ποφεύγουν καταλήψεις Να?ν, Μον?ν καί ?λλων περιουσιακ?ν στοιχείων, ?ς καί π?σαν πρ?ξιν βίας καί ?κδικητικότητος, ε?ς ?πικράτησιν τ?ς ε?ρήνης καί τ?ς ?γάπης το? Χριστο?.»

Απάντηση από τη Μόσχα

«Η Κωνσταντινούπολη ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές», ήταν το μήνυμα της Μόσχας προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο αμέσως μετά την δημοσίευση της ανακοίνωσης.

Σύμφωνα με το romfea.gr, ο Εκπρόσωπος τύπου του Πατριαρχείου Μόσχας π. Αλέξανδρος Βολκώφ μιλώντας πριν από λίγο στο Πρακτορείο TASS ανέφερε ότι «το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την απόφασή του να επαναφέρει τον Πατριάρχη Φιλάρετο νομιμοποιεί το σχίσμα, κάτι που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτες συνέπειες για την παγκόσμια ορθοδοξία»

«Αυτό είναι νομιμοποίηση του σχίσματος! Η Κωνσταντινούπολη με τις ενέργειες της, ξεπέρασε τις κόκκινες γραμμές και παραβιάζει την ενότητα της παγκόσμιας Ορθοδοξίας» δήλωσε επίσης ο π. Αλέξανδρος Βολκώφ.