Άμεσο λουκέτο στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους όρους λειτουργίας

Άμεσο λουκέτο στις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους όρους λειτουργίας

Άμεσα και δραστικά θα είναι τα μέτρα που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους όρους λειτουργίας σχετικά με τις προφυλάξεις έναντι της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Εσωτερικών αυστηροποιείται το πλαίσιο και πλέον αίρεται η δυνατότητα των επιχειρήσεων να παραμένουν σε λειτουργία μέχρι να εφεσιβάλουν ή να προσβάλλουν την απόφαση σφραγίσματος.

Πλέον με τη διαπίστωση των παραβάσεων από τα ελεγκτικά όργανα η επιχείρηση θα σφραγίζεται. Το χρονικό περιθώριο των πέντε ημερών εκ μέρους της επιχείρησης να υποβάλει έφεση ή ένσταση και των δύο ημερών στην αρμόδια Υπηρεσία για να αποφασίσει επί της έφεσης / ένστασης ισχύει κανονικά.

Αναλυτικά η ΚΥΑ:

Υπενθυμίζεται ότι τα πρόστιμα και οι ποινές για τις επιχειρήσεις όταν αυτές παραβιάζουν τους όρους σωστής λειτουργίας είχαν οριστεί με ΦΕΚ από την 1η Ιουνίου ως εξής: