8ος χρόνος, ημέρα 2275η
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Alpha Bank: Μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων συγκεκριμένων λογαριασμών

Alpha Bank: Μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων συγκεκριμένων λογαριασμών

Η Alpha Bank μειώνει τα επιτόκια καταθέσεων συγκεκριμένων λογαριασμών, κατά δύο μονάδες βάσης (0,02%) μεσοσταθμικά. Τα νέα μειωμένα επιτόκια καταθέσεων τίθενται σε ισχύ την 1 Ιανουαρίου 2022.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων είναι διαθέσιμες στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα www.alpha.gr.