Αlert στις αγορές από την αντίστροφη μέτρηση για αλλαγή επιτοκιακής πολιτικής από την FED

Αlert στις αγορές από την αντίστροφη μέτρηση για αλλαγή επιτοκιακής πολιτικής από την FED

Οι χρηματαγορές των ΗΠΑ κινούνται έντονα ανοδικά για πολλά συναπτά έτη. Η τρέχουσα χρονική περίοδος  2012-2021 αφορά σε έναν οικονομικό κύκλο που ακολούθησε όλες τις προσαρμογές που έλαβαν χώρα λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Η μεγαλύτερη οικονομία κατάφερε να απορροφήσει την οικονομική μεγέθυνση στα χρόνια που ακολούθησαν με εντυπωσιακό τρόπο, ενώ μην ξεχνάμε ότι ο αντίκτυπος της «ιστορικής» κρίσης του 2007-8 ήταν μόλις το ½ της ανόδου που ακολούθησε σε σχετικούς όρους (χοντρικά οι χρηματαγορές υπέστησαν απώλειες 50%, ενώ από τα επίπεδα προ κρίσης ήδη υφίστανται κέρδη 120%).  

Κύριος εκπρόσωπος μιας τέτοιας επιτυχίας ήταν (και παραμένει) η ομοσπονδιακή τράπεζα και οι εκάστοτε πολιτικές που ακολουθεί, με βασικό εργαλείο την επιτοκιακή στόχευση. Είναι προφανές ότι εκείνη κινεί τα νήματα, καθώς καθορίζει συνολικά τις ροές των χρηματικών κεφαλαίων.

Έτσι, με χαμηλά ονομαστικά επιτόκια (άρα και αποδόσεις ομολόγων) σε μια οικονομία με το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα των ΗΠΑ, οι αποτιμήσεις των εταιριών εκτοξεύονται, με δεδομένη βεβαίως την εξισορρόπηση στην αγορά εργασίας και στις πληθωριστικές πιέσεις.

Το τελευταίο είναι κρίσιμο ως προς την επιλογή επιτοκίου, διότι έντονα ανοδικοί οικονομικοί κύκλοι ελλοχεύουν προβλήματα πληθωρισμού, καθώς δύσκολα απορροφάται μια τέτοια κυκλοφορία στη συνολική ζήτηση.

Μάλιστα, κατά τα έτη 2015-2019, υπήρξε μέτρια παρέμβαση της FED με αυξητικές τάσεις επιτοκίων, καθώς ήδη υπήρξαν κλυδωνισμοί στην αγορά εργασίας, κυρίως από την πλευρά της υπερπροσφοράς.

Ωστόσο, η ιστορία έγραψε την επέλευση της πανδημίας και την αμεσότατη αντίδραση της Κεντρικής Τράπεζας με μηδενισμό των επιτοκίων και νέα μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ πολύ αργότερα ήλθε και η μεγάλη δημοσιονομική προσαρμογή του Μπάιντεν.

Η εκτροπή από την αρχικά σχεδιαζόμενη σφιχτή νομισματική πολιτική άφησε πίσω της ερωτήματα, για το αν οι ΗΠΑ θα είναι σε θέση να χαλιναγωγήσουν εκ των υστέρων τον πληθωρισμό τους, σε μια υπερθερμασμένη οικονομία. Διότι η ανάγκη για αύξηση επιτοκίων από το 2015 και έπειτα προέκυψε από την προσδοκία για τον μελλοντικό πληθωρισμό.

Προσώρας, τα πράγματα φαίνεται να βαίνουν καλώς. Με μηδενικά επιτόκια, ένα υπέρογκο δημοσιονομικό πακέτο και μέτριο πληθωρισμό, οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να αντιμετωπίζουν κάποιο ζήτημα, ενώ και το πρόβλημα της ΕΕ να ελέγξει την ποσότητα χρήματος σε σχέση με τα ποσοστά ανεργίας της, εξομαλύνουν το αμερικανικό πρόβλημα.

Επιπλέον, συνδυάζοντας το ονομαστικό επιτόκιο με την απόδοση (στη λήξη) των κρατικών ομολόγων, μπορούμε να δούμε αναλυτικότερα πώς η επενδυτική κοινότητα αντιλαμβάνεται την κατάσταση, συγκρίνοντας τις αντίστοιχες αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων με τα μακροπρόθεσμα χρεόγραφα. Και τούτο διότι είναι γνωστό ότι οι επενδυτές απαιτούν μεγαλύτερη απόδοση σε μεγαλύτερου κινδύνου επιλογές, ενώ αναφερόμενοι σε ίδιο μέσο και εκδότη (ομόλογα ΗΠΑ) ο χρόνος διακράτησης άρα και οι πιθανότητες εμφάνισης απρόσμενου γεγονότος ενδιαφέρουν.

Προς το παρόν, η καμπύλη επιτοκίων (2021) φαίνεται ομαλή. Τα κοντινής λήξης (1 μήνας, 3 μήνες, 6 μήνες κ.ο.κ) έχουν προφανώς μικρότερη απόδοση από τα μακρινής 5ετίας, δεκαετίας, κ.ο.κ), όπως δικαιολογείται με τον κοινό νου. 

Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί η απόκλιση μεταξύ μικρής και μεγάλης ωρίμανσης συγκρινόμενη με άλλες, άλλων ετών. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μικρή διαφορά (οριζοντιοποίηση καμπύλης) το 2018, σε αντίθεση με την εξώφθαλμα μεγάλη κατά το 2021.

Με άλλα λόγια, μπορεί το 2016, τα 5ετίας και άνω να έχουν υψηλότερες αποδόσεις από τα αντίστοιχα του σήμερα (2,51% αντί 0,45%), αλλά η διαφορά τους με τα έντοκα γραμμάτια ενός μήνα, τριμήνου και εξαμήνου είναι μηδαμινή σε σχέση με την τεράστια όπως παρατηρείται σήμερα (μηνιαίο 2,44% σε 2,51%, αντί 0,07% σε 0,45%).

Έτσι, είναι δεδομένο πλέον ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι μιας μεγάλης επερχόμενης αλλαγής στην επιτοκιακή στόχευση, διότι από τη σκοπιά της παραπάνω ανάλυσης σε σχετικότητα, έχει παρατηρηθεί μια έντονη απόκλιση, κυρίως σε ό, τι αφορά την «εξαθλίωση» των αποδόσεων του βραχυπρόθεσμου χρέους. Αλλιώς λογιζόμενο αυτό, η αγορά δεν πιστεύει ότι αυτή η κατάσταση θα διατηρηθεί για πολύ και δεν πληρώνεται πλέον για κοντινής ωρίμανσης χρέος. 

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.