Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 00:03

-A +A

Αγροτική παραγωγή: Τρακτέρ χωρίς… Blockchain δεν αρκεί

Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020, 00:03
Αγροτική παραγωγή: Τρακτέρ χωρίς… Blockchain δεν αρκεί
-A +A

Του Γιάννη Παλιούρη

Αύξηση της παραγωγικότητας, βελτίωση της χρήσης πόρων και της ποιότητας παραγόμενων προϊόντων. Σε αυτούς τους πυλώνες θα στηριχθεί το μέλλον της αγροτικής παραγωγής, η οποία μπορεί να καταστεί βιώσιμη και κερδοφόρος με την υιοθέτηση τεχνολογιών αιχμής.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση «Μετασχηματίζοντας τη γεωργία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών» της Deloitte, σε συνεργασία με την SCiO, εταιρεία που εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης στη γεωργία και γενικότερα σε όλο το μήκος της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Συγκεκριμένα, Τεχνητή Νοημοσύνη, Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Blockchain και άλλες ψηφιακές εφαρμογές λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος για την αγροτικό τομέα και δημιουργούν αυξανόμενη σύγκλιση τεχνολογίας και γεωργίας, το λεγόμενο «AgTech».

Στην έκθεσή της η Deloitte εστιάζει σε συγκεκριμένες τεχνολογικές καινοτομίες, επισημαίνοντας τα οφέλη που φέρνουν στον αγροτικό τομέα.

Ρομποτική/Drones: Η χρήση ρομπότ είναι ήδη γεγονός για σχετικά σύνθετες εργασίες όπως ο ψεκασμός, η φύτευση και η συγκομιδή καρπών και η παρακολούθηση των καλλιεργειών. Καθώς τα ρομπότ γίνονται φθηνότερα και ευκολότερα στη χρήση, θα διευρύνεται και η χρήση τους σε ένα ευρύ φάσμα γεωργικών εργασιών.

Αισθητήρες: Η κάλυψη και η πολυπλοκότητα των αισθητήρων για γεωργικές εφαρμογές αυξάνονται συνεχώς, με ταυτόχρονη μείωση του κόστους του εξοπλισμού, της εγκατάστασης και της συντήρησης. Παράγοντες όπως τα επίπεδα υγρασίας, το φως του ήλιου, η ταχύτητα του ανέμου και άλλα μετριούνται ήδη συστηματικά.

Cloud Computing: Η μείωση του κόστους πρόσβασης σε ισχυρά κέντρα δεδομένων μέσω του Διαδικτύου επέτρεψε στους παραγωγούς να συλλέγουν, να αποθηκεύουν και να αναλύουν τεράστιες ποσότητες στοιχείων. Η τάση αυτή αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω της διασύνδεσης των διαφόρων μηχανών.

Blockchain: Η ευρεία χρήση του Διαδικτύου σε συνδυασμό με την τεχνολογία Blockchain παρέχει έναν τρόπο καταγραφής και ανταλλαγής πληροφοριών με ασφάλεια και διαφάνεια, επηρεάζοντας θετικά την αλυσίδα εφοδιασμού.

Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι εφαρμογές ΤΝ στον τομέα της γεωργίας ανέρχονται στα 240 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η σχετική αγορά αναμένεται να φτάσει τα 790 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του 2023. Σύμφωνα με την έρευνα της Deloitte, αυτές οι εφαρμογές επιτρέπουν την ευρεία συλλογή και ανάλυση δεδομένων, δίνοντας στους αγρότες τα εργαλεία για να μεγιστοποιούν την απόδοση των καλλιεργειών με τους ελάχιστους απαιτούμενους πόρους.

Στο σημείο αυτό η Deloitte σημειώνει, εξάλλου, ότι ενώ γεωργία είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, σε αντίθεση με άλλα κράτη της ΕΕ, η παραγωγικότητα της γης στην Ελλάδα έχει μειωθεί, ενώ σε σύγκριση με την ΕΕ η προστιθέμενη αξία ανά εργαζόμενο είναι επίσης σχετικά χαμηλή.

Αυτό που προκύπτει σαν συμπέρασμα είναι ότι για την Ελλάδα η εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων δημιουργεί μεγάλες ευκαιρίες για την κάλυψη του αυξανόμενου χάσματος παραγωγικότητας μεταξύ της χώρας μας και άλλων ανεπτυγμένων κρατών.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα