Το σύνθημα εδόθη! Τι δείχνει, η ανοδική διάσπαση του Κινητού Μέσου Όρου των 200 ημερών;

Το σύνθημα εδόθη! Τι δείχνει, η ανοδική διάσπαση του Κινητού Μέσου Όρου των 200 ημερών;

Για τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από τις 588 στις 691 μονάδες, ήταν μια εβδομάδα δρόμος. Για τον FTSE, από τις 1381 μέχρι τις 1645 μονάδες ήταν επίσης μια εβδομάδα δρόμος. Οι δείκτες “κατάπιαν” μέσα σε ελάχιστες συνεδριάσεις τις απώλειες μηνών. Και η συσσωρευμένη αρνητικότητα και απογοήτευση, έδωσαν τη θέση τους σε μια διάχυτη αισιοδοξία.

Δεν θα ανατρέξω τόσο παλαιά, όπως πολύ επιτυχημένα έπραξε ο Ηλίας Ζαχαράκης, στο άρθρο του με τίτλο «μήπως το Χρηματιστήριο μυρίζει μέρες 1988;». Θα γυρίσω πίσω στο 2019, αμέσως μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές.

Ο Γενικός Δείκτης είχε κινηθεί ανοδικά από την αρχή του χρόνου από τις 605 μονάδες και έχει φτάσει μέχρι τις παρυφές των 900 μονάδων, την εποχή των εκλογών. Η ανοδική κίνηση έφερε τον Γενικό Δείκτη στις 948 μονάδες τον Ιανουάριο του 2020, για να ακολουθήσει η σφοδρότατη υποχώρηση μέχρι τις 487 μονάδες τον Μάρτιο του 2020.

Σήμερα ο Γενικός Δείκτης έχει ήδη καλύψει τις μισές απώλειες του, ενώ δεν είναι λίγοι οι μετοχικοί τίτλοι, που έχουν καταγράψει ακόμα υψηλότερες τιμές.

Το βασικότερο στοιχείο των τελευταίων συνεδριάσεων είναι η ανοδική διάσπαση του Κινητού Μέσου Όρου των 200 ημερών (ΚΜΟ200), που αποτελεί ίσως το πιο αξιόπιστο τεχνικό εργαλείο της διαγραμματικής ανάλυσης. Τι μας λέει, αυτή η ανοδική διάσπαση του ΚΜΟ200; Μας λέει ότι η κίνηση που βιώνουμε δεν έχει απλά βραχυπρόθεσμα χαρακτηριστικά. Αλλά ότι έχει όλα τα στοιχεία, που συνηγορούν στο να χαρακτηρισθεί ως μακροπρόθεσμη.

Ο ΚΜΟ 200 ημερών

Τι είναι η καμπύλη του ΚΜΟ200; Η καμπύλη του ΚΜΟ200, καταγράφει την μεταβολή του μέσου όρου των τελευταίων 200 ημερών του Γενικού Δείκτη. Ο μέσος όρος αυτός μεταβάλλεται καθημερινά, διότι υπολογίζει πάντα και τις τιμές της τελευταίας συνεδρίασης. Ο υπολογισμός είναι απλός. Αθροίζονται οι τελευταίες 200 παρατηρήσεις τιμών του δείκτη και διαιρούνται με το πλήθος τους και το αποτέλεσμα αυτής της διαίρεσης αποτυπώνει την τρέχουσα τιμή του δείκτη. Η διαγραμματική καταγραφή των τιμών των τελευταίων 200 ημερών, προσφέρει μια ασφάλεια στα συμπεράσματα που μπορεί να εξαχθούν. Και αυτό διότι λειτουργεί ως αμορτισέρ, που απορροφά και αποσβένει τις βραχυχρόνιες ανοδικές ή καθοδικές μεταβολές, εστιάζοντας μόνο στις μεγάλε κινήσεις.

Ο κινητός μέσος όρος είναι ένα απλό εργαλείο. Δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή και επαγγελματική ενασχόληση με την τεχνική ανάλυση. Και μπορεί να αναζητηθεί στα εργαλεία όλων των χρηματιστηριακών διαγραμμάτων.

Κάθε φορά που η τρέχουσα τιμή διασπά ανοδικά την γραμμή του ΚΜΟ200, τότε υπάρχουν σαφέστατες ενδείξεις για την αλλαγή της μακροπρόθεσμης τάσης, από πτωτική σε ανοδική. Οι ενδείξεις αυτές μετατρέπονται σε αποδείξεις, μέσω των φίλτρων που επιλέγει ο κάθε επενδυτής.

Τα φίλτρα αυτά μπορεί να έχουν χρονικά χαρακτηριστικά, δηλαδή ο επενδυτής να περιμένει ένα αριθμό συνεδριάσεων, μέχρι να επιβεβαιωθεί αυτή η ανοδική διάσπαση. Είναι αυτό που ορίζουν ως φίλτρο 3 ή 5 ημερών. Μπορεί όμως τα φίλτρα αυτά να έχουν και ποσοστιαία χαρακτηριστικά, δηλαδή ο επενδυτής να περιμένει, η τιμή του Γενικού Δείκτη να ξεπεράσει κατά 5% ή 10% ή και 15% τον ΚΜΟ200, για να κινηθεί με σχετικά μεγαλύτερη ασφάλεια.

Σημασία έχει ότι οι βασικοί δείκτες του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διέσπασαν με πανηγυρικό τρόπο τους ΚΜΟ200. Η ερμηνεία του γεγονότος αυτού, πέραν του κυριάρχου αντικειμενικού χαρακτηριστικού, εξαρτάται και από την ιδιοσυγκρασία και την ψυχολογία του κάθε επενδυτή ξεχωριστά.

Το γενικό σύνθημα όμως, εδόθη!

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.