Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, 00:02

Μιχαήλ Μιχαηλίδης
-A +A

To κλειδί για την άνοδο του χρηματιστηρίου

Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου 2020, 00:02
To κλειδί για την άνοδο του χρηματιστηρίου

- Από τη στήλη του Φιλελεύθερου «Tο βαρόμετρο του Χ.Α.» *

Παρά την άρση των κεφαλαιακών περιορισμών, τον μηδενισμό του ΕLA, αλλά και τις επιτυχείς εκδόσεις ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης ΤΙΕR II για άντληση κεφαλαίων των τραπεζών, με τις Alpha και Πειραιώς να έχουν επιτύχει το τελευταίο διάστημα πολύ καλά επιτόκια δανεισμού, ο τραπεζικός κλάδος δεν έχει ακόμα συνεισφέρει τα αναμενόμενα στην κίνηση του ελληνικού Χρηματιστηρίου.

Το σχέδιο «Ηρακλής» βρίσκεται ακόμα σε πρώιμη φάση, αναμένοντας και την έγκριση του SSM όσον αφορά το θέμα ενδεχόμενων πρόσθετων εγγυήσεων στις κρατικές εγγυήσεις που θα παρασχεθούν στα υπό έκδοση τραπεζικά ομόλογα (παροχή zero risk).
Είναι μια εκκρεμότητα η οποία, αν και όπως διαφαίνεται είναι κοντά στη λύση της, δεν έχει ακόμα κλείσει.

Θα ακολουθήσουν οι αιτήσεις ένταξης στον «Ηρακλή» εκ μέρους των τραπεζών, με πρώτη την Eurobank, ώστε η διαδικασία να προχωρήσει. Επομένως, ο βασικός στόχος -θεμελιώδης ρόλος των τραπεζών- χρηματοδότησης των πιο δυναμικών επενδυτικών κλάδων της οικονομίας μας δεν μπορεί ακόμη να υλοποιηθεί σε έκταση, παρά τα πρώτα θετικά δείγματα.

Ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις τράπεζες, αλλά και από την κυβέρνηση, είναι η άρση προστασίας της πρώτης κατοικίας, καθώς η ισχύς του παραταθέντος νόμου εκπνέει στις 30 Απριλίου. Σύμφωνα με τις επιταγές των εποπτικών αρχών, οι τράπεζες πρέπει να επιταχύνουν τους πλειστηριασμούς και να αυξήσουν τον όγκο τους μετά την παρέλευση αυτής της ημερομηνίας. Το νέο Πτωχευτικό Δίκαιο θα δίνει μια δεύτερη ευκαιρία στα φυσικά πρόσωπα που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις δανειακές υποχρεώσεις τους, δηλαδή θα επιτρέπει τη ρύθμιση των οφειλών τους ή την απαλλαγή τους από τα χρέη, αφού όμως προηγουμένως ρευστοποιηθεί το σύνολο της περιουσίας τους. Όλα αυτά τα θέματα θα βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών του επικεφαλής του SSM, Ιταλού Αndrea Enria, στην Αθήνα την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου με τους Έλληνες τραπεζίτες, αλλά και στη συνάντησή του με τον Γιάννη Στουρνάρα.

Οι ξένοι οίκοι διαφωνούν

Η επαμφοτερίζουσα στάση των μεγάλων επενδυτών όσον αφορά τον κλάδο διαφάνηκε και από τις δύο εκθέσεις των οίκων Goldman Sachs και JP Morgan, όπου η μεν πρώτη επέδειξε δυσπιστία θέτοντας θέμα για υποεκτίμηση του κινδύνου εκτέλεσης των σχεδίων των τραπεζών, ενώ πέντε ημέρες αργότερα η δεύτερη αναβάθμισε Πειραιώς και Alpha ανεβάζοντας και την τιμή-στόχο για την Εθνική, αναφέροντας πως οι ελληνικές τράπεζες αποτελούν επενδυτική τους επιλογή όσον αφορά την Κεντρική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.

H JP Morgan επισήμανε ότι οι μετοχές των τραπεζών δεν αντανακλούν τη μείωση των NPEs και την ομαλοποίηση του κόστους ρίσκου και βλέπει ένα περιθώριο ανόδου 27%-46% με βάση το εκτιμώμενο P/BV στο 0,4 για το 2020.

Τα αντιφατικά αυτά μηνύματα βάζουν χαλινάρι στις όποιες ανοδικές βλέψεις των επενδυτών, διατηρώντας τον τραπεζικό δείκτη κάτω από το σημαντικό τεχνικό ορόσημο των 887 μονάδων.

Θετικό μήνυμα πάντως στο εγγύς μέλλον είναι η άρση του πλαφόν επένδυσης στα ελληνικά ομόλογα, που θα επιτρέψει στις τράπεζες να μεταφέρουν από τα έντοκα γραμμάτια σε ομόλογα ποσό που μπορεί να προσεγγίσει τα 7-8 δισ. €. Ενα γεγονός που θα βοηθήσει την εγχώρια αγορά κρατικών ομολόγων δημιουργώντας παράλληλα πρόσθετα έσοδα, καθώς η ρευστότητά τους είναι εγκλωβισμένη στις αρνητικές αποδόσεις των εντόκων γραμματίων. Μια δεύτερη θετική παράμετρος, αλλά πιο μεσοπρόθεσμη είναι η μεταβολή του κεφαλαιακού μίγματος επί τα βελτίω βάσει της οδηγίας Capital requirements directive, που αναμένεται να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο και θα επιτρέψει τη μείωση του ποσοστού των κεφαλαίων ΤΙΕR Ι.

Δεδομένης και της πρώτης παρουσίασης στοιχείων όσον αφορά τα stress tests των τραπεζών τον επόμενο μήνα, διαδικασία που θα ολοκληρωθεί τον Ιούλιο, ο τραπεζικός κλάδος μπορεί να επανέλθει στο προσκήνιο και να ωθήσει την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα, εάν και εφόσον επιβιβαστούν στο τρένο της υλοποίησης όλα τα σχέδιά τους.

Πληροφορική

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ NEWSPHONE

Η καθυστέρηση είσπραξης σημαντικών ποσών του παρελθόντος εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου οδήγησε την εταιρεία στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως οι πολυμεσικές υπηρεσίες και η διαφοροποίηση του τρόπου λειτουργίας μονάδας ηλεκτρονικής διακυβέρνηση

Η εταιρεία παρέχει πρωτοποριακές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, διαδραστικές υπηρεσίες (interactive media), ενημερωτικές και ψυχαγωγικές. Σημαντικός πελάτης της είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το δε έργο «Αριάδνη», την υλοποίηση του οποίου ανέλαβε η εταιρεία, υπήρξε το πρώτο βήμα στην πορεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ελλάδα. Καθοριστική συμβολή στην πορεία αυτή αποτέλεσε η εμφάνιση των ΚΕΠ, καθώς ανέλαβε τη συλλογή, επεξεργασία και ταξινόμηση της δημόσιας διοικητικής πληροφορίας και δημιούργησε τη διαδικτυακή πύλη www.kep.gov.gr.

Οι διασυνδέσεις των συστημάτων Στρατολογίας, του Ποινικού Μητρώου, του Ειδικού Ληξιαρχείου, του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου, των Επιμελητηρίων και του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων με την εφαρμογή διαχείρισης αιτημάτων ΚΕΠ έχουν υλοποιηθεί από την εταιρεία. Σημαντική επίσης η συνεργασία με το Εθνικό Τυπογραφείο (www.et.gr).

Στα χρόνια της κρίσης, αλλά και νωρίτερα, δημιουργήθηκαν απαιτήσεις κατά του Δημοσίου, με αποτέλεσμα να έχουν σωρευτεί συνολικά 11,3 εκατ. € για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Μόλις τον προηγούμενο Δεκέμβριο εξεδόθησαν αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες το σύνολο της απαίτησης που έχει αναγνωριστεί από το Ελληνικό Δημόσιο για τις πρόσθετες πληροφορίες προς τους εκλογείς για τις βουλευτικές εκλογές Μαρτίου 2004 και τις ευρωεκλογές Ιουνίου 2004 ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, περίπου στα 4 εκατ. €. Παραμένουν επίδικες υποθέσεις απαίτησης περίπου 7,5 εκατ. €. Η καθυστέρηση είσπραξης σημαντικών ποσών του παρελθόντος εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου οδήγησε την εταιρεία στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων όπως οι πολυμεσικές υπηρεσίες και η διαφοροποίηση του τρόπου λειτουργίας μονάδας ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, προκειμένου να τονώσει τη ρευστότητά της.

Ο Όμιλος παρουσίασε στα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα του α' εξαμήνου του 2019 κύκλο εργασιών στα 10,226 εκατ. €, μειωμένο κατά 6,09% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος της προηγούμενης χρήσης, και καθαρά μετά φόρων κέρδη 194.223,83 €, έναντι ζημιών 1,28 εκατ. €. Η προηγούμενη χρήση της θα ήταν και αυτή κερδοφόρος, δεδομένης όμως της λογιστικής απομείωσης παλαιότερης απαίτησης από το Δημόσιο έκλεισε με ζημιές. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου ανέρχονται σε 21,744 εκατ. €, ενώ η κεφαλαιοποίησή της προσεγγίζει τα 12 εκατ. €.

STOCK PICKING

ΙΝTΡΑΚΑΤ

Η εταιρεία από το 2017 μέχρι σήμερα παρουσιάζει οικονομικά αποτελέσματα με ανοδική τάση συνεχίζοντας τον στρατηγικό σχεδιασμό της. Οι πωλήσεις του Ομίλου στο α' εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκαν σε 126,2 εκατ. € έναντι 81,9 εκατ. € του α' εξαμήνου του 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 54%. Το EBITDA του Ομίλου για το α' εξάμηνο του 2019 διαμορφώθηκε σε κέρδη 8,3 εκατ. €, έναντι κερδών 6,1 εκατ. € της αντίστοιχης περιόδου του 2018.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,25 εκατ. € έναντι κερδών 1,03 εκατ. € της αντίστοιχης περιόδου του 2018, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 741,5 χιλ. € έναντι κερδών 227,6 χιλ €. Σε επίπεδο εταιρείας τα αποτελέσματα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε κέρδη 1,27 εκατ. €, έναντι κερδών 1,14 εκατ. €. Οι νέες συμβάσεις που υπέγραψε ο όμιλος στο α' εξάμηνο του 2019 ανέρχονται στα 47,5 εκατ. €, ενώ το ανεκτέλεστο ανερχόταν στα 394 εκατ. €. Διαγραμματικά, το 1,50 € αποτελεί ισχυρή στήριξη για τη μετοχή, ενώ ενδεχόμενη υπέρβαση του 1,80 € θα επαναφέρει τον τίτλο προς τα υψηλά του Σεπτεμβρίου του 2019.

ΒΥΤΕ

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στη διανομή ηλεκτρονικών υπολογιστών και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε Ελλάδα και Κύπρο. Στο α' εξάμηνο του 2019 είχε αυξημένες πωλήσεις κατά 17%, έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2018 με 14,89 εκατ. €. Τα EBITDA ανήλθαν στα 923,3 χιλ. € και τα μετά φόρων κέρδη στα 210,1 χιλ. €. Το σύνολο των υποχρεώσεών της ανέρχεται στα 14,8 εκατ. € με ταμειακά διαθέσιμα στα 3,46 εκατ. €. Τα ίδια κεφάλαιά της ανέρχονται στα 13,32 εκατ. €, με κεφαλαιοποίηση 17,7 εκατ. €. Απασχολεί 165 εργαζομένους, έναντι 161 της αντίστοιχης περιόδου της προηγούμενης χρονιάς.

PROFILE

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη χρηματοοικονομικού λογισμικού και τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την εξωστρέφειά της με αναλήψεις έργων σε Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αμερική, με αποτέλεσμα τα έσοδα από τις διεθνείς αγορές να αντιπροσωπεύουν τα 2/3 του συνολικού της τζίρου. Να επισημανθεί επίσης ότι η εταιρεία έχει βραβευτεί από εξειδικευμένους οργανισμούς του κλάδου για την καινοτομία και την τεχνολογία που ενσωματώνουν οι λύσεις της. Αναλυτικότερα, σε επίπεδο Ομίλου ο κύκλος εργασιών ανήλθε στο α' εξάμηνο του 2019 στα 7,6 εκατ. €, έναντι 6,3 εκατ. € το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Τα EBITDA αυξήθηκαν κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ τα κέρδη μετά φόρων διπλασιάστηκαν στο 1 εκατ. €, από 0,5 εκατ. €. Στις 6 Μαρτίου η εταιρεία θα αποφασίσει τη διανομή επιστροφής κεφαλαίου 0,045 €/μετοχή, παρά το γεγονός ότι και τον περασμένο Ιούλιο διένειμε 0,05 €/μετοχή. Εχουν υλοποιηθεί δύο placements το τελευταίο διάστημα, 4,4 εκατ. μετοχών τον Σεπτέμβριο και 578.264 μετοχών στα τέλη Ιανουαρίου.

* Η στήλη «Tο βαρόμετρο του Χ.Α.» δημοσιεύεται στην οικονομική εφημερίδα «Liberal markets» που κυκλοφορεί με τον «Φιλελεύθερο» του Σαββάτου

**Το περιεχόμενο της στήλης είναι καθαρά ενημερωτικό και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Τα επενδυτικά προϊόντα και εργαλεία που τυχόν αναφέρονται, περιγράφονται και αναλύονται ενέχουν κινδύνους και μπορεί να είναι ακατάλληλα για επενδυτές, με βάση τα επενδυτικά χαρακτηριστικά τους, τους στόχους και την οικονομική κατάσταση. Οι απόψεις είναι προσωπικές. 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή, 10 Απριλίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα