7ος χρόνος, ημέρα 2055η
Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021

Thyssenkrupp: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο β΄ τρίμηνο

Thyssenkrupp: Συρρικνώθηκαν οι ζημιές στο β΄ τρίμηνο
Shutterstock

Ο γερμανικός βιομηχανικός όμιλος Thyssenkrupp ανακοίνωσε όι οι ζημιές β΄ τριμήνου συρρικνώθηκαν σε σχέση με το προηγούμενο έτος παρά το ότι οι πωλήσεις και οι παραγγελίες παραμένουν σε χαμηλότερα επίπεδα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρές ζημιές 211 εκατ ευρώ για το τρίμηνο, σε σχέση με τις ζημιές των 948 εκατ. ευρώ στο προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 8,58 δισ. Ευρώ έναντι των 10,11 δισ. Ευρώ πριν από ένα χρόνο.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων διαμορφώθηκαν στα 220 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών προ φόρων και τόκων των 95 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τη χρήση 2021, και αναμένει ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά χαμηλό διψήφιο ποσοστό.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων και τόκων αναμένεται να διαμορφωθούν σε μεσαίο τριψήφιο αριθμό εκατ. ευρώ.