7ος χρόνος, ημέρα 2100η
Κυριακή, 1 Αυγούστου 2021

Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης για το Χρηματιστήριο

Συνέχιση της ανοδικής αντίδρασης για το Χρηματιστήριο

Με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει την τρίτη διαδοχική θετική συνεδρίαση, κλείνοντας στις 858,13 μονάδες ενισχυμένος κατά 0,46%, το ελληνικό χρηματιστήριο έδωσε συνέχεια στην ανοδική αντίδραση.

Το βραχυπρόθεσμο κλίμα αισιοδοξίας διατηρήθηκε, καθώς ο Δείκτης κινήθηκε μόνιμα με θετικό πρόσημο. Από τις 25 μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, οι 15 έκλεισαν με θετικό πρόσημο, χωρίς καμία να ξεπερνά το ±2%, σε μία συνεδρίαση με μέτριο εύρος διακύμανσης 7,5 μονάδων (854,67 - 862,18).

Το κρισιμότερο χαρακτηριστικό της σημερινής συνεδρίασης είναι προφανώς η χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα των 32 εκατ. ευρώ και η εξ αυτού λογιζόμενη αδύναμη θέση των αγοραστών.

Έτσι, έχουμε δύο συμπεράσματα: πρώτον ότι διανύουμε δευτερεύουσα ατασική φάση σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, η οποία έρχεται κόντρα στην ισχύουσα πτωτική, τουλάχιστον όσο είμαστε κάτω από τις 875 μονάδες˙ δεύτερον, ο Δείκτης επέδειξε αδυναμία στην προσπάθεια προσπέλασης των 857, καθώς το οριακό κλείσιμο πάνω από εκεί δεν πείθει για οποιαδήποτε σοβαρή διάσπαση.

Έτσι, διαγραμματικά ο Δείκτης έχει επιτύχει απλά μια τεχνική αντίδραση, έχοντας και σύμμαχους αφενός την καλή συμπεριφορά των διεθνών αγορών μετά το αντίστοιχο sell off της Δευτέρας, αφετέρου την πρόσφατη ανακοίνωση της ΕΚΤ που θα συνεχίσει να στηρίζει την ευρωπαϊκή οικονομία με την επιτοκιακή της πολιτική και τα προγράμματα PEPP, των οποίων μάλιστα θα αυξήσει τον ρυθμό διοχέτευσης.

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, η συνέχεια δεν είναι προς το παρόν υπέρ της ανόδου. Τo momentum είναι μεν θετικό, αλλά η συνολική εικόνα δεν προδιαθέτει για αγορές, καθώς είναι προφανές ότι υφίσταται διστακτικότητα, με τους περισσότερους τίτλους (κυρίως δεικτοβαρείς) να έχουν παρόμοια εικόνα ευρισκόμενοι σε αρνητικό έδαφος χωρίς σαφή ένδειξη κατεύθυνσης.

Σημειώνεται επίσης ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ΑΜΚ της Ελλάκτωρ, που έχει ήδη κριθεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα επιλογή, τόσο για βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση, όσο και για μεσο-μακροπρόθεσμη διακράτηση. Οι όροι (2 παλαιές σε 1,25 νέες, 0,9€ η τιμή διάθεσης) μεταφράζονται σωστά στο ταμπλό με την πορεία του δικαιώματος προτίμησης, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις, κάτι που επιβεβαιώνει την πεποίθηση ότι ακολουθούν τη διαδικασία πολλά μάτια, μην αφήνοντας να υπάρξει κερδοσκοπία.

Εάν κάποιος ενδιαφέρεται να συμμετέχει χωρίς να αγοράσει απευθείας τη μετοχή από το ταμπλό πρέπει να αγοράσει δικαιώματα, καθώς ακόμα και το δικαίωμα εγγραφής για τα τυχόν αδιάθετα (μεγ. 50 εκατ. €) θα πρέπει να έχει ασκήσει τα δικαιώματα ως «παλαιός» μέτοχος, ή έστω να έχει στα χέρια του δικαιώματα δευτερογενώς.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.