Στρατηγικές επιλογές για συντηρητικά χαρτοφυλάκια

Στρατηγικές επιλογές για συντηρητικά χαρτοφυλάκια

Οι περισσότεροι επενδυτές βρέθηκαν προ εκπλήξεως τόσο με την πτώση της αγοράς όσο και με την ακόλουθη ανάκαμψη. Και αν η Ευρώπη τις τελευταίες μόλις δύο εβδομάδες εισήλθε δυνατά στο ανοδικό της κανάλι, οι ΗΠΑ προσεγγίζουν τα ιστορικά τους υψηλά, με τον Νasdaq μια ανάσα από αυτά, ενώ ο S&P μόλις ξεπέρασε το επόμενο όριο εκτίναξης, τις 3015 μονάδες και έχει βάλει πλώρη για την επόμενη αντίσταση των 3229 μονάδων.

Υπάρχει βέβαια ένα ερώτημα: Πόσες διορθώσεις στο χρηματιστήριο που συνοδεύονταν ταυτόχρονα από πτώση του επιχειρηματικού κύκλου διήρκεσαν λίγες μόνο εβδομάδες;

Καμία. Ναι, οι μετοχές μακροχρόνια ανεβαίνουν, αλλά ενίοτε υπάρχουν σημαντικότατες διορθώσεις μεγάλης κλίμακας κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας κρίσης.

Η τρέχουσα επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας λόγω των πρόσφατων lockdowns είναι σημαντική. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα να βρισκόμαστε στο πρώιμο στάδιο μιας σχετικά βαθιάς ύφεσης έχει σοβαρό εκτόπισμα.

Αν πράγματι επαληθευθεί αυτή η πιθανότητα, τότε η πτώση κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους αποτελεί την πρώτη πράξη της διόρθωσης.

Πιθανό δεύτερο επιδημικό κύμα θα οριοθετήσει την δεύτερη πράξη.

Σε αυτό συγκλίνουν και οι μετρητές μακροπρόθεσμης αποτίμησης, όπως ο 10ετής κυκλικά προσαρμοσμένος λόγος P/E, ο οποίος αποκαλύπτει ότι οι μετοχές των ΗΠΑ είναι ακριβές σε σχέση με τα τελευταία 150 χρόνια. Πότε σημειώθηκαν οι υψηλότερες αποτιμήσεις; Λίγο πριν το 1929 και το 2000.

Άλλη μια ένδειξη σύμφωνα με την ESI Analytics έχουμε από το Put/Call Ratio στα options CBOE. Οι traders στα options την τελευταία δεκαετία μόνο σε επτά περιπτώσεις ήταν τόσο bullish όσο σήμερα. Έξι από αυτές τις επτά περιπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερες διορθώσεις, ακόμη και κατά τη διάρκεια μιας bull αγοράς.

Σήμερα, βρισκόμαστε σε περιβάλλον ύφεσης μεν, με ισχυρή πλάτη από τις Κεντρικές Τράπεζες δε. Η αγορά λοιπόν αντιστέκεται στις τεκτονικές δυνάμεις της διόρθωσης μέχρι να εμφανιστεί ένας σημαντικός καταλύτης. Σ’ ένα περιβάλλον ύφεσης όμως, υπάρχει εύφορο έδαφος για αρνητικές εκπλήξεις.

Θα αναρωτηθείτε βέβαια τι κάνει ένας συντηρητικός επενδυτής που απεχθάνεται το ρίσκο σε ένα τέτοιο περιβάλλον.

Καταρχήν τα μετρητά και οι short term επιλογές στο αμερικανικό Treasury είναι μια σημαντική επιλογή, αυξημένης στάθμισης.

Η κλασσική επιλογή του χρυσού, άλλη μια.

Επίσης μετοχικές «πινελιές» σε δυνατούς ισολογισμούς με λογική μόχλευση και υψηλές ταμειακές ροές κλάδων που δεν θίγονται από την πτώση της κατανάλωσης και διατηρούν μέρισμα έχουν τη θέση τους.

Όσον αφορά τώρα τα ομόλογα, καλό είναι να υπάρχει γεωγραφική διαφοροποίηση, καθώς θα προσφέρει μια μεγάλη πλάτη σε περίπτωση απροσδόκητου πληθωρισμού σε δολάρια.

Μέσα από αυτό το πρίσμα, ένα στρατηγικό χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από ένα διεθνώς διαφοροποιημένο καλάθι βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων και πολύτιμων μετάλλων αποτελεί μια δυνατή επιλογή αξίας για μεγάλα χαρτοφυλάκια, καθώς διατηρεί την αγοραστική δύναμη, «μοιράζοντας» τα περιουσιακά στοιχεία σε νομίσματα και πολύτιμα μέταλλα.

Ο παρακάτω πίνακας της ESI Analytics είναι ένα τέτοιο παράδειγμα στρατηγικού χαρτοφυλακίου διατήρησης κεφαλαίου που αποτελείται από κρατικά ομόλογα από δώδεκα διαφορετικές χώρες και ένα καλάθι πολύτιμων μετάλλων.Έχουν επιλεγεί ομόλογα χωρών με εύλογο λόγο χρέος / ΑΕΠ και με μια συμπαθέστερη δημοσιονομική κατάσταση από τις ΗΠΑ.(σ.μ Η ESI Analytics θεωρεί -και ορθώς- ότι το μέγεθος και η χρονική κατανομή του δημόσιου χρέους είναι ένας σημαντικός μοχλός του υπερπληθωρισμού).

ΟΜΟΛΟΓΑ

Πόσο κοστίζει μια ανάλογη σταθμισμένη σύνθεση; Έχει ένα yield περίπου 5 μονάδες βάσης έως την ωρίμανση. Αυτό είναι το κόστος διατήρησης μεγάλων ποσών κεφαλαίου στο σημερινό περιβάλλον.

* Αποποίηση Ευθύνης: Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, καμία διασφάλιση δε δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.

** Μερική αναδημοσίευση της στήλης των Υπόγειων Ρευμάτων από τον Φιλελεύθερο 30-31 Μαΐου.