Πρόστιμα, ανάκληση αδειών και διαγραφές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2016, 17:44 - Τελευταία ενημέρωση: 17:45
-A +A

Αποφάσεις για πρόστιμα, ανάκληση αδειών επενδυτικών εταιρειών αλλά και μια διαγραφή πρώην εισηγμένης εταιρείας περιλάμβανε το σημερινό διοικητικό συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Πιο αναλυτικά, η Ε.Κ. αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Μαξίμ Περτσινίδης που εδώ και κάποια χρόνια βρίσκονταν εκτός ταμπλό, καθώς επίσης και την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Σάρρος ΑΕΠΕΥ, της Amundi Ελλάς Asser Management ΑΕΠΕΥ και της Dromeus Capital Management (Greece) ΑΕΠΕΥ.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε:

Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 30.000 ευρώ στην εταιρεία Ελβάλ για παράβαση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10, σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν.3340/2005, λόγω καθυστερημένης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σχετικά με πληροφορίες που αφορούσαν την εξέλιξη της διαδικασίας συγχώνευσης των εταιρειών Ελβάλ και ΕΤΕΜ.

Την επιβολή προστίμου 4.000 ευρώ στην εταιρεία Παΐρης Πλαστικών για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης δημοσιοποίησης σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής μετόχου επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας.

Την επιβολή προστίμου 2.000 ευρώ στον κ. Σπύρο Τασόγλου, για παράβαση των υποχρεώσεων γνωστοποίησης που προβλέπονται από τις διατάξεις του ν. 3556/2007, λόγω εκπρόθεσμης αναγγελίας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σημαντικής μεταβολής του ποσοστού συμμετοχής του επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας Γ.Ε. Δημητρίου Α.Ε.Ε.

Διαγραφές και ανακλήσεις

Επίσης η Ε.Κ. αποφάσισε:

Τη διαγραφή των μετοχών της εταιρείας Μαξίμ Περτσινίδης από το Χρηματιστήριο Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 παρ. 3 του ν. 3371/2005.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Σάρρος ΑΕΠΕΥ κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 21 του ν. 3606/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και τη θέση της εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση του άρθρου 22 του ν. 3606/2007, σε συνέχεια της από 24.7.2015 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρείας Amundi Ελλάς Asser Management ΑΕΠΕΥ ως προς την επενδυτική υπηρεσία της διαχείρισης χαρτοφυλακίου της παρ. 1 περ (δ) του άρθρου 4 του ν. 3606/2007 σε συνέχεια της από 1.12.2015 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας.

Την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της εταιρίας Dromeus Capital Management (Greece) κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 21 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σε συνέχεια της από 30.10.2015 σχετικής απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας.

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Παρασκευή 06/12/2019
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα