Πέντε «μικρές» εισηγμένες με συνολική κεφαλαιοποίηση κάτω από τα 30 εκατ. ευρώ που φιλοδοξούν να... μεγαλώσουν 

Πέντε «μικρές» εισηγμένες με συνολική κεφαλαιοποίηση κάτω από τα 30 εκατ. ευρώ που φιλοδοξούν να... μεγαλώσουν 

Τα υψηλά που κατέγραψε η χρηματιστηριακή μας αγορά στις 7 Ιανουαρίου στις 827,19 μονάδες ως κορυφή μιας μεγάλης ανοδικής κίνησης από τις 550 μονάδες , προκαλούν ρευστοποιήσεις μεγάλων κερδών σε πλήθος μετοχών αποθερμαίνοντας ταυτόχρονα τους τεχνικούς ταλαντωτές.

Η διόρθωση των τιμών, προσφέρεται για κινήσεις διαφόρων τακτικών, καθώς  άλλοι αναμένουν ελκυστικότερες αποτιμήσεις για να τοποθετηθούν, άλλοι ελπίζουν σε είσοδο έχοντας  χάσει το τρένο της 30ης Οκτωβρίου και άλλοι  κινούμενοι από ανησυχία για τα υψηλά των διεθνών χρηματιστηρίων, έχουν σορτάρει την αγορά αναμένοντας το σημείο ολοκλήρωσης της  κερδοφόρας συναλλαγής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεδομένης της αγελαίας κίνησης των μετοχών όπως συχνά συμβαίνει σε έντονες κινήσεις  είτε ανοδικού είτε καθοδικού χαρακτήρα, είναι ενδιαφέρον να ψάξει κανείς  μικρής κεφαλαιοποίησης εταιρείες, που εφόσον έχουν κατορθώσει να επιβιώσουν από την οικονομική λαίλαπα της δεκαετίας αλλά και της πανδημικής κρίσης, δείχνουν να μπορούν να ανακάμψουν βελτιώνοντας τις επιδόσεις τους κάτι που αργά η γρήγορα θα αντικατοπτριστεί και στην χρηματιστηριακή τους συμπεριφορά. 

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Έχοντας βελτιώσει κατά πολύ τις οικονομικές της επιδόσεις η εταιρεία κατάφερε τον Οκτώβριο να επανέλθει στην διαπραγμάτευση της Κύριας Αγοράς του ΧΑ σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Το 2018 ήταν η τελευταία ζημιογόνος χρονιά για την εταιρεία, κυρίως λόγω έλλειψης τζίρου, ενώ αντίθετα εντυπωσίασε το α εξάμηνο του 2020 με αύξηση τζίρου κατά 28% από τα 2,9 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2019 στα 3,76 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα κατά 50% ανέβηκαν τα EBITDA στα 901 χιλ ευρώ. Εύλογη είναι η αύξηση του τζίρου της με την αναμενόμενη αύξηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας στην Κρήτη. Κεφαλαιοποίηση στα 6,796 εκατ. ευρώ.

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ 

Κομβική η ανοδική διάσπαση των 0,32 ευρώ, που έδωσε την απαραίτητη  ορμή στη μετοχή για ανοδική διάτρηση και των 0,3620 ευρώ που είχε να δει από το 2014 και αποτελεί πλέον ισχυρή στήριξη. Πολύ υψηλότερα στα 0,55 ευρώ ο ανοδικός στόχος.

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

 Η πλέον υγιής από άποψη χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρεία. Η εταιρεία έχει στις 30-06-2020 ίδια κεφάλαια που αντιστοιχούν σε τέσσερις φορές τις υποχρεώσεις της, καθόσον αυτές ανέρχονταν στα 1,6 εκατ. ευρώ. Με λογιστική αξία στα 0,85 ευρώ, ο κλάδος αναμένει υποστήριξη από τα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης, σχεδιάζοντας και επιχορηγούμενη επένδυση με στόχο την μείωση του κόστους παραγωγής. Κεφαλαιοποίηση στα 7,6 εκατ. ευρώ.

 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Από τον Ιούνιο του 2019 , ο τίτλος κινείται σε οριζόντια ζώνη συναλλαγών με χαμηλό στα 0,4860 ευρώ και υψηλό στα 0,90 ευρώ από το Μάιο του 2020. Εάν κρατήσει ο κινητός μέσος όρος των 50 εβδομάδων, η μετοχή θα επανέλθει προς τα υψηλά της ζώνης.

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 Το 2019 ήταν η χρονιά που η εταιρεία είδε κάποιο φως στα αποτελέσματά, καθώς τα έσοδα έφτασαν τα 3 εκατ. ευρώ και με κερδοφορία στην τελική γραμμή.  Το πρώτο εξάμηνο του 2020 ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 2,456 εκατ. ευρώ με κέρδη στα 29 χιλ ευρώ. Το σημερινό ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβάσεων κυμαίνεται γύρω στα 6 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αυξητικές τάσεις. Η διοίκηση αναμένει στο φετινό εξάμηνο μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το μικτό περιθώριο κέρδους. Αρνητικά τα ίδια κεφάλαια ( -1,07 εκατ.) ευρώ, αλλά η εκτίμηση είναι ότι θα καλυφθούν από την κερδοφορία που δείχνει να πετυχαίνει η εισηγμένη. Κεφαλαιοποίηση στα 3,76 εκατ. ευρώ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Ένας μεγάλος πυθμένας από τον Απρίλιο του 2018, φαίνεται να ολοκληρώνεται με ανοδική λύση του οποίου , πάνω από τα 0,35 ευρώ, ανοίγει ο δρόμος για πολύ υψηλότερα επίπεδα στα 0,54 ευρώ. Στήριξη παρέχουν τα 0,30 ευρώ.

QUALITY & RELIABILITY 

 Η εταιρεία δραστηριοποιείται σε ιδιαίτερα ελκυστικό κλάδο αυτόν της πληροφορικής, εστιάζοντας κυρίως σε έργα του δημοσίου και αναμένοντας ένα μέρος από την πίτα του Ταμείου Ανάκαμψης που θα κατευθυνθεί στον κλάδο. Στο εννεάμηνο του 2020 εμφάνισε κύκλο εργασιών αυξημένο κατά 17,5 % ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου την περίοδο αυτή  ανήλθαβ στα 45,5 χιλ ευρώ έναντι -16,57 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου το 2019 παρουσιάζοντας βελτίωση κατά 374,43%. Κεφαλαιοποίηση στα 6,64 εκατ. ευρώ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Τα υψηλά της οριζόντιας ζώνης συσσώρευσης στα 0,3050 ευρώ είναι ο επόμενος στόχος για τη μετοχή, όσο κινείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 εβδομάδων (0,225 ευρώ). Υψηλά τον Ιανουάριο του 2018 στα 0,3650, που θα είναι ο επόμενος στόχος ένα και εφόσον λυθεί ανοδικά η συσσώρευση.

ΠΑΙΡΗΣ  

Ο κύκλος εργασιών στο α΄εξάμηνο ανήλθε στα 6,115 εκατ. ευρώ, ελαφρώς αυξημένος από το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019, περνώντας σε κερδοφορία μετά φόρων στα 434 χιλ, ευρώ έναντι ζημιών 111,6 χιλ ευρώ. 

Η αύξηση της κερδοφορίας ν οφείλεται στη διεύρυνση του μικτού περιθωρίου κέρδους. Τον Νοέμβριο του 2020  επήλθε συμφωνία με τις Τράπεζες για τροποποίηση των όρων του Κοινού Ομολογιακού Δανείου αφενός με την παράταση της περιόδου διαθεσιμότητας των Ομολογιών  και αφετέρου με την εγγραφή των εμπράγματων εξασφαλίσεων επί ακινήτων της εταιρείας και επί μηχανολογικού εξοπλισμού εγκατεστημένου σε αυτά, Δραστηριοποιείται στον χώρο της συσκευασίας σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Κεφαλαιοποίηση στα 4,15 εκατ. ευρώ.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΓΡΑΦΗΜΑ

Η ανοδική διάσπαση των 0,6250 ευρώ, επίπεδο που «είδε» η μετοχή για τελευταία φορά τον Αύγουστο του 2019, που παρέχουν ισχυρή στήριξη σε ενδεχόμενη περαιτέρω διόρθωση.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.