8ος χρόνος, ημέρα 2271η
Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2022

Οι εισηγμένες με ταμείο που ξεχειλίζει και φτάνει μέχρι το 66% της κεφαλαιοποίησης

Οι εισηγμένες με ταμείο που ξεχειλίζει και φτάνει μέχρι το 66% της κεφαλαιοποίησης

Οι ισολογισμοί των εισηγμένων εταιρειών ενισχύθηκαν με νέα κεφάλαια στο α’ εξάμηνο, τα οποία στο σύνολο μπορεί να μη φάνηκαν λόγω των αυξημένων ζημιών των τραπεζών παρά τις αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκαν.

Οι εμποροβιομηχανικές εταιρείες έδειξαν αύξηση ιδίων κεφαλαίων κατά 3,4% ή περίπου 900 εκατ. ευρώ σε σχέση με πέρυσι ενώ το σύνολο των εισηγμένων εμφανίζει μείωση 1,9%.

Οι εισηγμένες τρέχουν με μια σχέση ιδίων προς ξένα κεφάλαια 0,8x χρωστάνε δηλαδή 80 ευρώ για κάθε 100 ευρώ που έχουν στην καθαρή θέση, επίπεδο το οποίο κρίνεται διαχρονικά ικανοποιητικό.

Η σύγκριση της καθαρής θέσης με την κεφαλαιοποίηση βρίσκεται στις 1,17x φορές παρουσιάζει δηλαδή ένα μικρό premium το οποίο αν εξαιρεθούν οι τράπεζες που βρίσκονται σταθερά σε έκπτωση τα τελευταία 12 χρόνια σε σχέση με τα κεφάλαια τους η σχέση ανεβαίνει στις 2,2 φορές.

'Οπως και να έχει το να βρει κανείς εταιρεία σε έκπτωση σε σχέση με τα λογιστικά της κεφάλαια δεν είναι πια εύκολο. Οι περισσότερες εταιρείες που έχουν κέρδη και μερίσματα πλέον έχουν κλείσει την ψαλίδα ή έχουν περάσει σε premium. Αν αυτό τρομάζει θα πρέπει να εκτιμηθεί το γεγονός ότι η διαπραγμάτευση των εταιρειών γίνεται ακόμα και στις 5x την καθαρή τους θέση.

Από τις εταιρείες που ακολουθούν πολιτική υψηλών ταμειακών διαθεσίμων ξεχωρίζουν 24 οι οποίες αν εξοφλούσαν το συνολικό δανεισμό τους θα έμεναν στο ταμείο τους με μετρητά. Πλέον υπάρχουν εισηγμένες που το ταμείο τους υπερβαίνει το 50% της κεφαλαιοποίησης τους γεγονός που σε άλλες αγορές θα ενεργοποιούσε αντανακλαστικά επιθετικών εξαγορών. Πλην όμως η χαμηλή ελεύθερη διασπορά σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις δεν επιτρέπει τέτοιες κινήσεις αφού δεν εξασφαλίζονται πλειοψηφικά ποσοστά ελέγχου.

Τα υψηλά διαθέσιμα πιθανόν να εξασφαλίζουν διαπραγματευτική ισχύ σε προμηθευτές έναντι του ανταγωνισμού και να αποτελούν ένα αμυντικό εργαλείο σε καιρούς δύσκολους. Από εκεί και πέρα η ύπαρξη τους δεν συνεισφέρει στο εισόδημα της εταιρείας λόγω των πολύ χαμηλών αποδόσεων των τραπεζικών καταθέσεων, βοηθάει ωστόσο στο να διατηρούνται τα μερίσματα σε ικανοποιητικό επίπεδο ακόμα και αν υπάρχει μείωση στα καθαρά κέρδη.

Ποιες εταιρείες παρουσιάζουν αρνητική δανειακή θέση (σε χιλ. ευρώ)

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.