7ος χρόνος, ημέρα 2098η
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Οι Αμερικανοί νομοθέτες εκτοξεύουν το Bitcoin στα 54 χιλιάδες δολάρια

Οι Αμερικανοί νομοθέτες εκτοξεύουν το Bitcoin στα 54 χιλιάδες δολάρια

Το $BTC πλέον απολαμβάνει στήριξη στο επίπεδο των $50.000 και αντίσταση στο επίπεδο των $54.000 - ενώ αναμένεται να δοκιμάσει ξανά το προηγούμενο υψηλό στα $58.000.

Σε περίπτωση που ο όγκος συναλλαγών δεν υποχωρήσει και δούμε σημαντική στήριξη στα $54.000 είναι πιθανότερο να δούμε τα $60.000 πριν ακολουθήσει κάποια διόρθωση. Ο υψηλός όγκος συναλλαγών κατά τις διορθώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες του Φεβρουαρίου, δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στο ψηφιακό νόμισμα από τους αγοραστές στο επίπεδο των $50.000.

Η νέα άνοδος μπορεί να οφείλεται και στη διάθεση των Αμερικανών νομοθετών για την υιοθέτηση ενός νέους σχεδίου που θα αποκωδικοποιεί το πλαίσιο έκδοσης και διαπραγμάτευσης των κρυπτονομισμάτων.

Συγκεκριμένα θα δημιουργεί μια ειδική επιτροπή που θα αποτελείται από experts της αγοράς κρυπτονομισμάτων, την αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, και την Επιτροπή Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Εμπορευμάτων Η.Π.Α.

Ο βασικός σκοπός της νομοθεσίας που αποκαλείται «Eliminate Barriers to Innovation Act of 2021» (Αποφυγή Εμποδίων που θα επηρεάσουν το πρόγραμμα καινοτομίας 2021) είναι η αποδαφήνιση του πότε η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είναι υπεύθυνη να θέτει στην αρμοδιότητα τους εάν ένα κρυπτονόμισμα αποτελεί κινητή αξία ή το πότε η Επιτροπή Συναλλαγών Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί Εμπορευμάτων, εάν αποτελεί εμπόρευμα.

Το νομοθετικό πλαίσιο που υφίσταται μέχρι τώρα παρουσιάζει αρρυθμίες - χωρίς ξεκάθαρους νόμους για το εάν ένα νόμισμα αποτελεί κινητή αξία, και η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς παραμένει η βασική αρχή που παρέχει καθοδήγηση. Η επιτροπή θα ξεκινήσει τη λειτουργία της μέσα σε 90 ημέρες από την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σε αυτήθα συμμετέχουν τεχνοκράτες που εκπροσωπούν τεχνολογικές εταιρείες με δραστηριοποίηση στον τομέα της οικονομίας, χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ομάδες συμφερόντων για την προστασία των επενδυτών, ομάδες συμφερόντων για την υποστήριξη επιχειρήσεων, και τουλάχιστον ένας ακαδημαϊκός - ερευνητής.

Συγκεκριμένα το αποτέλεσμα της επιτροπής θα παρέχει καθοδήγηση στους θεματοφύλακες κρυπτονομισμάτων, η διαχείριση των ιδιωτικών κλειδιών/ πορτοφολιών, η κυβερνοασφάλεια, καλές πρακτικές για την καταπολέμηση της απάτης, και η προστασία των επενδυτών.

Επιπλέον, η επιτροπή θα εκδώσει κάποια αναφορά που θα παρέχει προτάσεις για τη βελτίωση των ανταλλακτηρίων κρυπτονομισμάτων και πως αυτά θα γίνουν πιο αντικειμενικά, θα έχουν ενισχυμένη διαφάνεια, ήθος, και διαθεσιμότητα.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.