7ος χρόνος, ημέρα 2177η
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021

Moody's: Αυξάνει τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για το πετρέλαιο στα $50-$70 το βαρέλι

Moody's: Αυξάνει τη μεσοπρόθεσμη πρόβλεψη για το πετρέλαιο στα $50-$70 το βαρέλι

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας ανέβασε την πρόβλεψή του για τις τιμές πετρελαίου μεσοπρόθεσμα στο εύρος των 50-70 δολαρίων το βαρέλι καθώς εκτιμά ότι το κόστος παραγωγής θα συνεχίσει να αυξάνεται μαζί με την ανάκαμψη της ζήτησης.

«Επιστρέφουμε στο εύρος τιμών που είχαμε πριν την πανδημία του κορονοϊού καθώς εκτιμούμε ότι το κόστος παραγωγής θα συνεχίσει να αυξάνεται παράλληλα με την ανάκαμψη της ζήτησης. Εκτιμούμε επίσης ότι η περιορισμένη προσφορά θα συνεχίσει να στηρίζει τη δυναμική των τιμών πετρελαίου», αναφέρει σε έκθεση του.

Ο κλάδος των ανάντη παραγωγών πετρελαίου συνεχίζει να επενδύει σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από αυτά πριν την πανδημία παρά την ανάκαμψη των τιμών πετρελαίου και φυσικού αερίου το 2021.

Οι εταιρείες έρευνας και παραγωγής στέλνουν σήματα ότι θα συνεχίσουν να περιορίζουν τις δαπάνες τους το 2022. Οι δαπάνες για ανάντη παραγωγή έχουν αυξηθεί ελάχιστα μετά από πτώση 30% το 2020 και οι παραγωγοί σχεδιάζουν να επενδύσουν συντηρητικά το 2022.

«Η ανάλυση μας δείχνει ότι οι ανάντη παραγωγείς θα χρειαστεί να αυξήσουν σημαντικά τις δαπάνες τους μεσοπρόθεσμα για να ανακτήσουν τα αποθέματα και να αποφύγουν μελλοντικές μειώσεις στην παραγωγή».

Οι μεγάλες, ανεξάρτητες εταιρείες έρευνας και παραγωγής όπως και οι εθνικές εταιρείες πετρελαίου θα διατηρήσουν πειθαρχημένη την παραγωγή το 2022, αυξάνοντας την προσφορά σταδιακά για να ικανοποιήσουν την ανακάμπτουσα ζήτηση, αναφέρει ο οίκος.