Ερωτηματολόγιο για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών έστειλε το Χ.Α. σε όλες τις εισηγμένες

Ερωτηματολόγιο για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών έστειλε το Χ.Α. σε όλες τις εισηγμένες

Με το νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση να έχει ψηφιστεί στη Βουλή από τον περασμένο Ιούλιο και με στόχο να ακολουθήσει τα πρότυπα διεθνών αγορών, αλλά και να αποφύγει κατά το δυνατόν περιπτώσεις όπως Folli Follie και Creta Farms, η διοίκηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, δρομολογεί τις διαδικασίες για τη δημιουργία δεικτών εταιρικής διακυβέρνησης και άλλων συναφών εργαλείων.

Για το λόγο αυτό, απέστειλε σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες εκτενές ερωτηματολόγιο που σχετίζεται με τον βαθμό υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών βιώσιμης ανάπτυξης στη λειτουργία τους, στο οποίο θα πρέπει να απαντήσουν έως το τέλος Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μία κοινή πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθηνών, της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών και του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, με στόχο την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης ως προς τη δημοσίευση μη χρηματοοικονομικών  πληροφοριών  από τις εισηγμένες επιχειρήσεις.

Πέραν μίας πρώτης συνολικής εικόνας , τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για τη διαμόρφωση ενός συστήματος κατάταξης και αξιολόγησης των εταιρειών αλλά θα αποτελέσουν και εργαλείο για τη δημιουργία χρηματιστηριακών δεικτών ή άλλων προϊόντων.

Το τρίπτυχο ESG( Environmental, Social, Governance)  αποτελεί για όλο και περισσότερους ξένους επενδυτές ιδιαίτερα κρίσιμο σημείο για την αξιολόγηση των εταιρειών και ο τρόπος διαχείρισης αυτών των θεμάτων από τις επιχειρήσεις αποτελεί ισχυρό παράγοντα αξιοπιστίας. Η ευαισθητοποίηση των φορέων της κεφαλαιαγοράς για την επενδυτική φιλοσοφία ΕSG διευρύνεται σταθερά.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών, αφουγκραζόμενο πως η προσαρμογή σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο και ο προσανατολισμός  προς της δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας είναι άμεσα συνδεδεμένα με την εύρυθμη λειτουργία των αγορών εξέδωσε πέρυσι τον «Οδηγό Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ΕSG».

Ο Οδηγός είναι ένα πρακτικό εργαλείο βασισμένο σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, που βοηθά τις εταιρείες να προσδιορίσουν τα ουσιαστικά θέματα ESG που πρέπει να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται με βάση τις επιπτώσεις αυτών των θεμάτων στη μακροπρόθεσμη απόδοσή́ τους. Μέσα από τις κατευθυντήριες γραμμές που παρουσιάζει ο Οδηγός, οι εταιρείες μπορούν να αναπτύξουν και να ενισχύσουν την δραστηριότητα τους σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.