7ος χρόνος, ημέρα 2222η
Τετάρτη, 1 Δεκεμβρίου 2021

Έλεγχο σε συναλλαγές με crypto και stable coins θα εφαρμόζει η ΕΚΤ

Έλεγχο σε συναλλαγές με crypto και stable coins θα εφαρμόζει η ΕΚΤ

Έλεγχο στις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ψηφιακές πληρωμές με crypto ή με stable coins, εταιριών ετοιμάζεται να εφαρμόσει η ΕΚΤ. Η Τράπεζα φέρνει προς εφαρμογή ένα νέο πλαίσιο ελέγχου για όλες τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και ψηφιακές πληρωμές, με ψηφιακά πορτοφόλια, για τις ηλεκτρονικές μεταφορές χρήματος ή πιστώσεων ψηφιακών κουπονιών πληρωμής, που κάνουν οι εταιρείες εκσυγχρονίζοντας το υπάρχον σύστημα.

Αυτό θα περιλαμβάνει αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο για όλες τις εταιρείες που ήταν υποκείμενες στο σημερινό πλαίσιο ελέγχου, ενώ θα εισάγει για πρώτη φορά και τα crypto, ακόμα και τα stable coins.

Το νέο πλαίσιο εποπτείας εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΕΚΤ και οι εταιρείες που υπόκεινται ήδη σε εποπτεία του Ευρωσυστήματος (τράπεζες κλπ) θα πρέπει να τηρήσουν τα νέα μέτρα, έως τις 15 Νοεμβρίου 2022. Οι άλλες εταιρείες θα έχουν περίοδο χάριτος ενός έτους από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν ότι θα υπόκεινται σε επίβλεψη βάσει του νέου πλαισίου εποπτείας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Αυτό θα περιλαμβάνει αλλαγές στο υφιστάμενο πλαίσιο για όλες τις εταιρείες που ήταν υποκείμενες στο σημερινό πλαίσιο ελέγχου, ενώ θα εισάγει για πρώτη φορά και τα crypto, ακόμα και τα stable coins. Αλλά καθώς δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται τα cryptos, ανά τον κόσμο ή οι απευθείας συναλλαγές ιδιωτών με αυτά, οι έλεγχοι θα αφορούν τις εταιρείες που μέσω συστημάτων τους κάνουν συναλλαγές, με cryptos ή με stable coins.

Το νέο πλαίσιο εποπτείας εγκρίθηκε από το ΔΣ της ΕΚΤ και οι εταιρείες που υπόκεινται ήδη σε εποπτεία του Ευρωσυστήματος (τράπεζες κλπ) θα πρέπει να τηρήσουν τα νέα μέτρα, έως τις 15 Νοεμβρίου 2022. Οι άλλες εταιρείες θα έχουν περίοδο χάριτος ενός έτους από τη στιγμή που θα ειδοποιηθούν ότι θα υπόκεινται σε επίβλεψη βάσει του νέου πλαισίου εποπτείας ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΚΤ, το νέο πλαίσιο ελέγχου, «έχει σχεδιαστεί για να καταστήσει το τρέχον και το μελλοντικό οικοσύστημα πληρωμών ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο».

Το πλαίσιο εποπτείας του Ευρωσυστήματος για τα μέσα, τα συστήματα και τις ρυθμίσεις ηλεκτρονικών πληρωμών (πλαίσιο PISA), περιλαμβάνει μια μεθοδολογία αξιολόγησης και μια πολιτική εξαίρεσης.

Αλλάζει τη σημερινή προσέγγιση εποπτείας του Ευρωσυστήματος για τα μέσα πληρωμών και συμπληρώνει την επίβλεψη των συστημάτων πληρωμών από το Ευρωσύστημα.

Με την εφαρμογή του, θα χρησιμοποιήσει το νέο πλαίσιο για να επιβλέπει εταιρείες που επιτρέπουν ή υποστηρίζουν τη χρήση καρτών πληρωμών, μεταφορών πίστωσης, άμεσων χρεώσεων, μεταφορών ηλεκτρονικού χρήματος και ψηφιακών κουπονιών πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών πορτοφολιών.

Το πλαίσιο PISA θα επιβλέπει επίσης υπηρεσίες που σχετίζονται με κρυπτοστοιχεία, όπως η αποδοχή κρυπτονομικών περιουσιακών στοιχείων από εμπόρους, που λειτουργούν μέσω συστήματος πληρωμών με κάρτα και επιλογές αποστολής, λήψης ή πληρωμής με κρυπτοστοιχεία μέσω ηλεκτρονικού πορτοφολιού.

Σύμφωνα με το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ Φάμπιο Πανέτα, «το οικοσύστημα πληρωμών λιανικής εξελίσσεται γρήγορα λόγω της καινοτομίας και της τεχνολογικής αλλαγής.

Αυτό απαιτεί μια στραμμένη προς το μέλλον προσέγγιση για την επίβλεψη των λύσεων ψηφιακών πληρωμών. Το πλαίσιο PISA θα περιλαμβάνει ψηφιακά διακριτικά πληρωμών, όπως stablecoins, παράλληλα με τα παραδοσιακά μέσα πληρωμής και τα σχήματα στα οποία έχουμε αποκτήσει εμπειρία με τα χρόνια. Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η διεθνής συντονισμένη δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν οι παγκόσμιες λύσεις ψηφιακών πληρωμών και τα stablecoins».

Το πλαίσιο PISA προσθέτει στους κανονισμούς ελέγχου της ΕΕ τα κρυπτογραφικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των stablecoin) και τα διεθνή πρότυπα για τα παγκόσμια σταθερά νομίσματα. Το Ευρωσύστημα σκοπεύει επίσης να συνεργαστεί με άλλες αρχές.