Εκτός επιτήρησης από σήμερα η Δομική Κρήτης και Pasal Development

Εκτός επιτήρησης από σήμερα η Δομική Κρήτης και Pasal Development

Εκτός επιτήρησης τίθενται από τη σημερινή συνεδρίαση οι μετοχές των Δομική Κρήτης αλλά και Pasal Development, ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την περασμένη Παρασκευή.

Οι μετοχές των δύο εταιρειών πλέον διαπραγματεύονται στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την υπαγωγή τους στην εν λόγω κατηγορία.

Η μετοχή της Δομική Κρήτης ενισχύεται σε ποσοστό 10,76% έχοντας φτάσει στα 0,35 ευρώ, με ισχυρό όγκο συναλλαγών που ξεπερνά τα 135 χιλ. τεμάχια. H κεφαλαιοποίηση της εταιρείας διαμορφώνεται στα 5,5 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της Pasal Development ενισχύεται κατά 4,35% στα 0,72 ευρώ, με όγκο 12,6 χιλ. τεμάχια, ενώ αποτιμάται στα 12 εκατ. ευρώ.