Δέκατος συνεχόμενος μήνας εκροών από τους ξένους - Το retail δυναμώνει την συμμετοχή του στο ΧΑ

Δέκατος συνεχόμενος μήνας εκροών από τους ξένους - Το retail δυναμώνει την συμμετοχή του στο ΧΑ

Εκροές και τον Οκτώβριο από τους ξένους επενδυτές ύψους 60,2 εκατ. ευρώ οι οποίοι παραμένουν καθαροί πωλητές στο ΧΑ για 10 συνεχόμενο μήνα. Στο δεκάμηνο οι εκροές έφθασαν τα 627 εκατ. ευρώ. Οι εκροές του μήνα αφορούσαν κυρίως μετοχές του FTSE-25 (57 εκατ. ευρώ). Η προέλευση των πωλήσεων ήταν από την Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία. Οι δύο χώρες ήταν καθαροί πωλητές με 71 εκατ. ευρώ ενώ οι μεγαλύτερες εισροές ήταν από Τσεχία (13 εκατ. ευρώ) και Ισπανία (7,5 εκατ. ευρώ). Στα αξιοσημείωτα του μήνα η εμφάνιση αγοραστών μικρής έντασης από Σευχέλλες και Ιορδανία.

Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο πραγματοποίησαν το 45,6% των συναλλαγών (σε σχέση με το 49,2% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Οκτώβριο του 2019 είχαν πραγματοποιήσει το 53,3% των συναλλαγών). Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Οκτώβριο πραγματοποίησαν το 24,6% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 25,3% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 20,2% των συναλλαγών). Η δραστηριότητα του retail είναι ιδιαίτερα ανεβασμένη το 2020 και έχει ξεπεράσει την συμμετοχή στις συναλλαγές των Ελλήνων θεσμικών επενδυτών οι οποίοι τον Οκτώβριο έμειναν στο 21%.

Το 63% της κεφαλαιοποίησης του ΧΑ βρίσκεται στους ξένους θεσμικούς από 64,78% τον Σεπτέμβριο ενώ η συμμετοχή του ΤΧΣ (1,44%) είχε περιοριστεί στο χαμηλότερο σημείο από τον Νοέμβριο του 2015.