Credit Suisse: Ελκυστικά τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών

Credit Suisse: Ελκυστικά τα ομόλογα των αναδυόμενων αγορών

Με το βλέμμα στραμμένο στις αναδυόμενες οικονομίες είναι και η Credit Suisse, αναγνωρίζοντας σε έκθεσή της το ενδεχόμενο αφενός οι εγχώριες -κατά περίπτωση-συναλλαγματικές ισοτιμίες έναντι του δολαρίου ΗΠΑ να υπερτιμηθούν (λ.χ. CNY, RUB, BRL, KRW), αφετέρου η ανάρρωση τέτοιων οικονομιών μετά το πλήγμα της πανδημίας να βρίσκεται πρό των πυλών, χάρη στα συνεχιζόμενα καλά μακροοικονομικά αποτελέσματα. Τούτο συνεπικουρείται και από την αναμενόμενη πολιτική του νέου Προέδρου των ΗΠΑ υπέρ της μέτριας υποτίμησης του δολαρίου.

Επιπλέον, η συνεχιζόμενη συσχέτιση των αποδόσεων των ομολόγων των αναδυόμενων χωρών μεσοσταθμικά με τις αποδόσεις του αμερικανικού χρέους, με τις πρώτες να είναι πάντα υψηλότερες σε απόλυτα νούμερα λόγω των ενδογενών κινδύνων, υποδεικνύει δύο ζητήματα: πρώτον την ελκυστικότητα των χρεογράφων των αναδυόμενων αγορών, καθώς φαίνεται ότι είναι περισσότερο ανθεκτικές σε εξωτερικά σοκ κατά την τελευταία περίοδο, με βασικούς σταθμούς αναφοράς την πρόσφατη κρίση της πανδημίας και την άτσαλη -ιστορική- λήξη των συμβολαίων του πετρελαίου σε αρνητικές τιμές˙ δεύτερον, την μάλλον αδιάφορη αντιμετώπιση των επενδυτικών κεφαλαίων για τα «ισχυρά ομόλογα» των G10, καθώς από τη μία τα επιτόκια αναφοράς, άρα και οι αποδόσεις στη λήξη (ΥΤΜ), βρίσκονται σε περιοχή zero lower bound (ZLB), ενώ από την άλλη οι προσδοκίες για άμεση μεταστροφή της νομισματικής τους πολιτικής οδηγεί σε τέλμα, ούτως ώστε και οι καμπύλες απόδοσης κατά spread να είναι λιγότερο ελκυστικές για βραχυπρόθεσμες λήξεις.

Έτι περεταίρω, και με δεδομένη τη φυσική εξάρτηση των χωρών αυτών με τα ενεργειακά εμπορεύματα όπως πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, η εν λόγω έκθεση αναφέρεται και σε ανοδική μεν, με ιδιαίτερη μεταβλητότητα δε χρονιά στις τιμές αυτών, τουλάχιστον στο μέτρο που οι αγορές θα επανέλθουν σε μια κανονικότητα εν όψει του εμβολίου.

Τέλος, η έκθεση κάνει λόγω για τις λογικά αναμενόμενες πληθωριστικές πιέσεις των «θερμών» αναδυόμενων οικονομιών, φυσικό επακόλουθο των υψηλών μέσων ρυθμών ανάπτυξης αλλά και των δημοσιονομικών μέτρων που είτε έχουν ήδη παρθεί και ακολουθούνται, είτε εκείνων που οι αναλυτές προσδοκούν στο εγγύς μέλλον. Με την πιθανότερη λύση να βρίσκεται σε μια μέτρια δημοσιονομική προσέγγιση από πλευράς κυρίως Κίνας, Ρωσίας, Βραζιλίας, Ινδίας και Κορέας, θεωρείται πιθανόν να διατηρηθεί ο πληθωρισμός σε ανεκτά επίπεδα χωρίς ανάγκη επιπλέον νομισματικών παρεμβάσεων που ίσως θα έθεταν επί τάπητος μια υφεσιακή ανάπαυλα. Τελικά, το χρέος των αναδυόμενων αγορών φαίνεται να είναι πιο ελκυστικό από ό, τι στο παρελθόν.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.