8ος χρόνος, ημέρα 2279η
Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2022

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι φέρνει η συνεργασία με το Χρηματιστήριο Βουλγαρίας

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι φέρνει η συνεργασία  με το Χρηματιστήριο Βουλγαρίας

Συμφωνία-πλαίσιο με αντικείμενο την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό παράγωγων προϊόντων με υποκείμενες αξίες που διαπραγματεύονται στη χρηματιστηριακή αγορά της Βουλγαρίας και συγκεκριμένα Συμβολαίων Μελλοντικής Εκπλήρωσης επί επιλεγμένων μετοχών καθώς και του βασικού δείκτη SOFIX, υπέγραψαν ο Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών και το Χρηματιστήριο Αξιών της Βουλγαρίας (Bulgarian Stock Exchange-BSE).

Τα νέα προϊόντα θα διαπραγματεύονται στην Αγορά Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών και η εκκαθάρισή τους θα πραγματοποιείται από την ATHEXClear με το ρόλο του Κεντρικού Αντισυμβαλλόμενου (CCP) υπό τις προϋποθέσεις του Κανονισμού EMIR. Η διαπραγμάτευση και ο διακανονισμός των συναλλαγών θα υλοποιείται σε Ευρώ (€).

Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, δήλωσε: «Υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά τη συμφωνία για την εισαγωγή των παραγώγων προϊόντων επί Βουλγάρικων υποκείμενων αξιών του BSE, στην Αγορά Παραγώγων του ΑΤΗΕΧ, και θεωρούμε ότι αποτελεί το πρώτο βήμα για την περαιτέρω συνεργασία μεταξύ των δύο μερών και της αμοιβαίας ωφέλειας των δύο Αγορών και των συμμετεχόντων σε αυτές».

«Τα Παράγωγα προϊόντα αποτελούν τον κρίκο που έλειπε από την επενδυτική αλυσίδα στη Βουλγάρικη Κεφαλαιαγορά. Οι επενδυτές μπορούν να τα χρησιμοποιούν για σκοπούς αντιστάθμισης κινδύνου ή κερδοσκοπίας με σημαντικό περιθώριο κέρδους ανάλογα με την κίνηση της αγοράς. Συνεπώς, τα παράγωγα αποτελούν ένα εξαιρετικό επενδυτικό εργαλείο τόσο για ιδιώτες όσο και για θεσμικούς επενδυτές. Δουλεύουμε εντατικά με τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών για να θέσουμε σε παραγωγή τα νέα προϊόντα με βάση τον αρχικό προγραμματισμό για το 2ο τρίμηνο του 2022» σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος του BSE κ. Manyu Moravenov.

Οι ομάδες των δύο Χρηματιστηρίων θα θέσουν σε εφαρμογή τους ερχόμενους μήνες την υλοποίηση του έργου συνεργασίας το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων, το σχεδιασμό των νέων προϊόντων, δράσεις προώθησης και ενημέρωσης, προσαρμογής υποδομών και δοκιμών συστημάτων.