7ος χρόνος, ημέρα 2098η
Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2021

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητείται ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Αναζητείται ο τζίρος

Η απώλεια της περιοχής των 900 μονάδων στον Γενικό Δείκτη την Τρίτη, και συγκεκριμένα της στήριξης των 897, έβαλε τον Δείκτη σε αρνητική περιοχή. Έτσι δόθηκε η αφορμή να επεκταθεί το κλίμα διστακτικότητας και να γίνει αισθητή η ήδη παρατηρηθείσα έλλειψη αγοραστικής όρεξης των περασμένων συνεδριάσεων.

Υπό αυτό το πλαίσιο, ο Δείκτης συνέχισε πτωτικά και την Τετάρτη, καταγράφοντας νέα βραχυπρόθεσμα χαμηλά, σε μια συνεδρίαση που ήταν αφενός η πέμπτη συνεχόμενη πτωτική, αφετέρου εκείνη με τη μεγαλύτερη συναλλακτική δραστηριότητα των τελευταίων πολλών.

Χθες, σημειώθηκε η πρώτη - ασθενής - προσπάθεια ανοδικής αντίδρασης, σταματώντας το σερί των πτωτικών συνεδριάσεων. Οι αγοραστές που δειλά έκαναν την εμφάνισή τους δεν στάθηκαν ικανοί, ούτε σε ποιότητα (ποσοστιαία μεταβολή και διάχυση), ούτε σε ποσότητα (συναλλακτική δραστηριότητα), να αναδείξουν ένα νέο κλίμα, και η εικόνα ήταν αυτή μιας διστακτικής τοποθέτησης.

Θεωρητικά, κάτω από 884 μονάδες αυτές οι θέσεις θα απεμπλακούν, διοχετεύοντας νέο κύμα πωλήσεων με απώτερο στόχο τις 874.

Σίγουρα, η προαναφερθείσα καθοδική διάσπαση των 897 ήταν δυσνόητη, για δύο λόγους: πρώτον, διότι δεν συνοδεύτηκε από τον απαιτούμενο τζίρο, ιδιαίτερα δε όταν αυτός ήταν την Τρίτη μόλις στο 52% του μεσοσταθμικού, με 54 εκατ. ευρώ.

Δεύτερον, διότι συγχρονίστηκε με μια έλλειψη συσχέτισης με την πορεία των Χρηματιστηρίων διεθνώς. Ενδεικτικά, ο S&P 500 συνέχισε σε νέα υψηλά και θετική εβδομαδιαία απόδοση, ενώ η Ελλάδα είχε 3/3 πτωτικές συνεδριάσεις τη στιγμή της διάσπασης, με την απόκλιση να διευρύνεται όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

Για τη συνέχεια, κοιτάμε το επίπεδο 874 μονάδων, που οριοθετεί σημαντική στήριξη στην ανοδική τάση. Σαφέστατα, θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά εκεί ως προς τη συναλλακτική δραστηριότητα, ώστε τα ευρήματα να είναι ισχυρά. Το ιδανικό θα είναι να υπάρξει αντίστοιχη αύξηση, ενώ κρίσιμο είναι το επίπεδο 888, που οριοθετεί το τρέχον αρνητικό momentum.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.