ΓΔ: 894,70 -1,34 (-0,15 %)

Τζίρος: 88,59 εκατ. €   RT

7ος χρόνος, ημέρα 2020η
Πέμπτη, 13 Μαΐου 2021

ΓΔ: 894,70 -1,34 (-0,15 %)

Τζίρος: 88,59 εκατ. €   RT

Χρηματιστήριο: Αγοραστές για δεύτερο διαδοχικό μήνα οι εγχώριοι επενδυτές

Χρηματιστήριο: Αγοραστές για δεύτερο διαδοχικό μήνα οι εγχώριοι επενδυτές

Καθαρές εισροές 8,75 εκατ. ευρώ πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο από τους 'Ελληνες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τους ιδιώτες (7,59 εκατ.) τα αμοιβαία κεφαλαία (5,02 εκατ. ευρώ) και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (5,16 εκατ. ευρώ) να προχωρούν στις μεγαλύτερες τοποθετήσεις, ενώ στον αντίποδα η κατηγορία των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ήταν πωλητές με εκροές 10,12 εκατ. ευρώ.

Από την αρχή του έτους οι εγχώριοι επενδυτές εμφανίζουν καθαρές εισροές 14,52 εκατ. ευρώ για το σύνολο των μετοχών, με μεγαλύτερους αγοραστές τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά 21,24 εκατ. ευρώ (σ.σ. κατά βάση εισηγμένες μέσω προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών), τα πιστωτικά ιδρύματα (+8,2 εκατ. ευρώ), τα αμοιβαία κεφάλαια (+8,83 εκατ. ευρω) και τους ιδιώτες επενδυτές που έχουν τοποθετήσει συνολικά 8,05 εκατ. ευρώ.

Στον αντίποδα οι ξένοι επενδυτές είναι για δεύτερο μήνα πωλητές με συνολικές εκροές 8,76 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο και 14,5 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους. Μεγάλες ρευστοποιήσεις έχουν πραγματοποιηθεί από την κατηγορία των Λοιπών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων (-67,11 εκατ. ευρώ από την αρχή του έτους), ενώ εισροές από το εξωτερικό καταγράφονται φέτος από τα πιστωτικά ιδρύματα με 29,44 εκατ. ευρώ, και τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά 16,99 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης σημειώθηκε αύξηση κατά 4,5%, η οποία αντικατοπτρίστηκε και στο Γενικό Δείκτη, που αυξήθηκε κατά 5,7%, σε σχέση με το τέλος Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, η αξία συναλλαγών του Φεβρουαρίου 2021 έφτασε τα €1.163,12 εκατ. σημειώνοντας μείωση κατά 6,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν €1.238,32 εκατ. Σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020 που η αξία συναλλαγών ήταν €1.733,62 εκατ., σημειώθηκε μείωσης της τάξης του 32,9%.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα €44,87 δισ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα που ήταν €42,94 δισ., σημειώθηκε αύξηση της τάξης του 4,5% ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν €41,43 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 8,3%.

Οι ξένοι επενδυτές τον Φεβρουάριο 2021 πραγματοποίησαν το 51,1% των συναλλαγών (σε σχέση με το 45,6% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον Φεβρουάριο του 2020 είχαν πραγματοποιήσει το 53,0% των συναλλαγών).

Οι Έλληνες Ιδιώτες επενδυτές (Ιδιώτες, Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αγρότες & Ατομικές Επιχειρήσεις) τον Φεβρουάριο 2021 πραγματοποίησαν το 23,2% των συναλλαγών (τον προηγούμενο μήνα πραγματοποίησαν το 27,9% των συναλλαγών, ενώ τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους είχαν πραγματοποιήσει το 21,5% των συναλλαγών).