8ος χρόνος, ημέρα 2275η
Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2022

Χρηματιστήριο: Καθοδικό βραχυπρόθεσμα, ανοδικό μεσοπρόθεσμα

Χρηματιστήριο: Καθοδικό βραχυπρόθεσμα, ανοδικό μεσοπρόθεσμα

Στο άκουσμα των όρων της - τεράστιας σημασίας - ΑΜΚ της ΔΕΗ, το ταμπλό κοκκίνισε με κακό άνοιγμα. Η διάσπαση των 886 μονάδων ενεργοποίησε έξοδο από βραχυπρόθεσμες αγοραστικές θέσεις και το αρνητικό momentum ανατροφοδοτείται.

Με απαρχή την πρόσφατη ανακοίνωση περί της επερχόμενης ΑΜΚ της ΔΕΗ, είναι λογικό η τιμή της να φαντάζει υψηλή - τοπικά -, παρόλο που σε πιο μακρινό ορίζοντα, η ΔΕΗ μεταμορφώνεται, ή καλύτερα συνεχίζει να μεταμορφώνεται, στον ενεργειακό κολοσσό που αξίζει να είναι.

Το κρισιμότερο σημείο είναι η ελαχιστοποίηση του λιγνιτικού αποτυπώματος και η συνάλληλη σχεδόν καθολική εμπλοκή στις ΑΠΕ, κάτι που σε συνδυασμό με το μέγεθός της, αυξάνει κατακόρυφα τη βιωσιμότητα της εταιρείας και την επενδυτική προτίμηση ισχυρών μακροπρόθεσμων κεφαλαίων.

Επομένως, η απομείωση της τιμής στο ταμπλό είναι μάλλον αποτέλεσμα των δυνάμεων εξισορρόπησης αυτής στα νέα επίπεδα βάσει ΑΜΚ και μελλοντικής αποτίμησης της εταιρείας με τη μετοχική αναδιάρθρωση, και όχι κάποιας έντονης ρευστοποίησης λόγω κακών προσδοκιών για την πορεία της.

Στο ταμπλό, επιχειρείται μια φιλότιμη προσπάθεια να απορροφηθούν οι πιέσεις που πήραν έκταση στις περισσότερες μετοχές, ενώ ενδεικτικό είναι ότι μόλις 6 δεικτοβαρείς διατηρούνται ακόμα με θετικό πρόσημο.

Τεχνικά, ο Δείκτης έχει εισέλθει σε αρνητικό momentum και συναντά το επίπεδο των 876 από όπου μπορεί να λάβει χώρα μια αντίδραση προς τις 889.

Το επίπεδο αυτό είναι κρίσιμο και σε μεγαλύτερη εικόνα, διότι οριοθετεί το τελευταίο ανοδικό προπύργιο, πριν τελικά ο Δείκτης κινηθεί προς τις 835 μονάδες, που οριοθετούν όλη την πλαγιοανοδική τάση του 2021.

Τα παραπάνω έρχονται σε άμεση συσχέτιση με το κλίμα διεθνώς, καθώς υφίσταται έντονη νευρικότητα στη σκιά του tapering από τη Fed. Ενδεχόμενη πίεση σε ευρώ αγορές και ΗΠΑ προφανώς θα επηρεάσουν και το ΧΑ.

Απαιτείται υπομονή και επιλεκτικές κινήσεις χωρίς κανέναν πανικό, ακολουθώντας πάντα τη στρατηγική μας και τιμώντας τα προϋπολογισμένα στοπ.

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.