Αποτιμώντας τις εταιρείες του κλάδου ενέργειας

Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2016, 15:53 - Τελευταία ενημέρωση: 20:35
-A +A

Του Θεόδωρου Σεμερτζίδη

Η παγκόσμια οικονομία βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας κρίσης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, κι αυτό γιατί με την πτώση της τιμής του πετρελαίου αρκετές εταιρείες του κλάδου αντιμετωπίζουν σοβαρό οικονομικό πρόβλημα.

Λόγω της πτώσης της τιμής του πετρελαίου το λειτουργικό κέρδος μειώνεται, με αποτέλεσμα αρκετές από αυτές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Επομένως οι τράπεζες οι οποίες έχουν χρηματοδοτήσει τις εταιρείες ενέργειας θα πρέπει να εγγράψουν στους ισολογισμούς τους ως επισφάλειες ένα σημαντικό μέρος των δανείων αυτών, με την πιθανότητα βέβαια να μην αποπληρωθούν ποτέ.

Στην προσπάθειά μας για μία σφαιρικότερη εικόνα των εταιρειών του κλάδου ενέργειας, θα εξετάσουμε παρακάτω μερικές από αυτές οι οποίες πραγματοποίησαν τα μεγαλύτερα έσοδα στον κλάδο το 2014.

Θα τις εξετάσουμε τόσο από θεμελιακής πλευράς, όπως κέρδη ανά μετοχή, έσοδα, δείκτης συνολικών δανείων προς συνολικά κεφάλαια, όσο και από χρηματιστηριακής πλευράς όπως απόδοση μετοχής την τελευταία πενταετία και κεφαλαιοποίηση.

Όπως διαπιστώνουμε από τον παρακάτω πίνακα, εκτός της Petrobras όλες οι υπόλοιπες εταιρείες κατέγραψαν πτώση εσόδων για το 2014 σε σχέση με το 2013. Αυξημένος εμφανίζεται ο δείκτης συνολικά δάνεια/συνολικά κεφάλαια μόνο για δύο από αυτές την BP και την Total με την BP να εμφανίζει και αρνητικό EPS (κέρδη ανά μετοχή). Πιθανόν και στο τελευταίο τρίμηνο του προηγούμενου έτους τα αποτελέσματα των εν λόγω εταιρειών να επιδεινωθούν, αφού η τιμή του πετρελαίου συνέχιζε και συνεχίζει να καταγράφει πτώση.

Αλλά και από χρηματιστηριακής πλευράς οι μετοχές των εν λόγω εταιρειών δεν τα πήγαν και τόσο καλά την τελευταία πενταετία όπως διακρίνουμε στον παρακάτω πίνακα.

Όπως διαπιστώνουμε από τον ακόλουθο πίνακα οι προβλέψεις για το τρέχον έτος όσο αφορά τα κέρδη ανά μετοχή εμφανίζονται μειωμένα σε τέσσερις από τις επτά εταιρείες ενώ υπάρχουν μόνο σε δύο από αυτές συστάσεις για αγορά. 

Σε περίπτωση που τα κράτη και οι κεντρικές τράπεζες αποφασίσουν να επέμβουν, όπως και το 2008, ώστε να διασώσουν την παγκόσμια οικονομία με χρήματα των φορολογουμένων, ενδιαφέρον θα έχει να δούμε εάν θα διασωθούν αρκετές εταιρείες του κλάδου ενέργειας ή θα αφεθούν στην χρεοκοπία, διασώζοντας όμως για ακόμη μία φορά το τραπεζικό σύστημα το οποίο ως συνήθως θα ιδιωτικοποιήσει τα κέρδη και θα κρατικοποιήσει τις ζημίες.

-A +A

Δημοφιλέστερα Άρθρα