7ος χρόνος, ημέρα 2058η
Κυριακή, 20 Ιουνίου 2021

Αναζητώντας φθηνές μετοχές με κριτήριο την καθαρή θέση

Αναζητώντας φθηνές μετοχές με κριτήριο την καθαρή θέση

Το εύκολο χρήμα έχει βγει από την αγορά και πλέον το ταμπλό θέλει αρκετό ψάξιμο για να φθάσει κανείς σε μια ετυμηγορία αγοράς με κριτήριο τα ιστορικά θεμελιώδη. Η κλασική προσέγγιση της τιμής προς κέρδη δεν παράγει αξιόλογα αποτελέσματα σε ένα σετ αριθμών που είναι έντονα επηρεασμένα από μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα.

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω η αξιολόγηση μιας εταιρείας με βάση την καθαρή της θέση παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον καθώς μετά από πολλές αναδιαρθρώσεις και διαγραφές επισφαλών απαιτήσεων μπορεί να υποστηριχθεί ότι οι ισολογισμοί παρουσιάζουν μια πιο ικανοποιητική εικόνα ως προς την ενημερότητα των υπολοίπων τους. 

Η διαπραγμάτευση μιας μετοχής κάτω από την αξία της καθαρής θέσης δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι είναι φθηνή. Αυτό εξαρτάται από την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων. Σε μια ζημιογόνο χρήση η διαπραγμάτευση της μετοχής κάτω από τη θεωρητική αξία των κεφαλαίων υπονοεί ότι η εταιρεία θα συνεχίσει να παρουσιάζει φθορά κεφαλαίων. Αν όμως η εταιρεία έχει θετική τελική γραμμή, δίνει κάποιο μέρισμα και έχει μια ισορροπημένη δανειακή θέση τότε ενδεχομένως να υπάρχουν προϋποθέσεις ευκαιρίας. 

Οι τράπεζες παρά το ράλι συνεχίζουν να διαπραγματεύονται κάτω από την καθαρή τους θέση λόγω των υψηλών μη εξυπηρετούμενων εκθέσεων που γεννούν αμφιβολίες ως προς το μέγεθος της ζημιάς που τελικά θα εγγράψουν στα κεφάλαια τους. Οι εταιρείες Καραμολέγκος, Μύλοι Κεπενού και Έλαστρον παρουσιάζουν κάποιο ενδιαφέρον αφού τα μεγέθη τους υποστηρίζουν τους δείκτες των κερδών και της επιχειρηματικής αξίας. Οι εταιρείες αυτές διαπραγματεύονται από 0,49 – 0,67 φορές την καθαρή θέση που είναι μια ικανοποιητική έκπτωση.

Οι περιπτώσεις της Interlife, ΔΕΗ και Νάκας παρουσιάζουν επίσης ενδιαφέρον καθώς η ΔΕΗ υποστηρίζεται από τον δείκτη επιχειρηματικής αξίας ενώ οι άλλες δύο εταιρείες έχουν δημιουργήσει μια παράδοση καλών μερισμάτων τα τελευταία χρόνια. Πάνω από τις 0,7 φορές οι εταιρείες Ανδρομέδα και BriQ έχουν αδικαιολόγητα υψηλό discount ρευστοποίησης καθώς οι συμμετοχές τους είτε σε μετοχές είτε σε real estate είναι αποτιμημένες με τιμές 31.12.202.

Τέλος, οι εταιρείες που βρίσκονται στην περιοχή του 0,88 – 0,97 έχουν πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, είναι πιο συνεπής ως προς τα μερίσματα που μοιράζουν και ενδεχομένως η έκπτωση αποδίδεται εν μέρει στην συναλλακτική τους δραστηριότητα. 

Το «ψάρεμα» στα ρηχά των καθαρών θέσεων προϋποθέτει αρκετή μελέτη πριν το… δόλωμα. Οι εταιρείες που εμφανίζουν σημαντική έκπτωση έχουν κάποιο λόγο που βρίσκονται εκεί. Από την άλλη πλευρά δεν είναι και λίγες οι φορές που οι λόγοι αυτοί αποτέλεσαν ευκαιρίες. Μια διαγραμματική ανασκόπηση του παρελθόντος είναι πάντα χρήσιμη αφού ορισμένες εκ των εταιρειών έχουν μακρά παράδοση παραμονής σε έκπτωση αποτίμησης.

Οι κερδοφόρες εταιρείες του ΧΑ που διαπραγματεύονται κάτω από την αξία των κεφαλαίων του 2020…

Και ποιες ζημιογόνες εταιρείες διαπραγματεύονται κάτω από την καθαρή τους θέση και έχουν ζημιές

Πηγή: Beta Χρηματιστηριακή

Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.