7ος χρόνος, ημέρα 2062η
Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021

 Αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών από σήμερα οι εκποιήσεις μετοχών

 Αποκλειστικά μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών από σήμερα οι εκποιήσεις μετοχών

Στο Χρηματιστήριο Αθηνών περνά από σήμερα η ευθύνη για τις εκποιήσεις μετοχών που μέχρι σήμερα ήταν αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία και χορηγούσε άδεια σε χρηματιστηριακές εταιρείες για να πραγματοποιούν τη διαδικασία εκποίησης κινητών αξιών.

   Η πρόβλεψη αυτή υπήρχε στο νόμο 4569/2018 και ενεργοποιείται από τις 12 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του Χ.Α «σε συνέχεια της χορήγησης άδειας λειτουργίας Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων στην εταιρεία «Ελληνικό Κεντρικό Αποθετήριο Τίτλων» και της έγκρισης του νέου Κανονισμού ΧΑ, τροποποιείται η διαδικασία διενέργειας εκποιήσεων από 12 Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό ΧΑ, οι εκποιήσεις διακρίνονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Υπηρεσία Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού του άρθρου 20 παρ. 3 και 5 ν. 4569/2018 (Καν ΧΑ παρ. 2.3.13.1),

Αναγκαστική εκποίηση μετοχών συνεπεία μη εμφάνισης δικαιούχων ή εταιρικών πράξεων άρθρου 7 ν. 4569/2018 (Καν ΧΑ παρ. 2.3.13.2),

Υπηρεσία Εκποίησης από την ΕΛ.Κ.Α.Τ. Αξιογράφων του άρθρου 30 παρ. 6 του ν. 4569/2018 (Καν ΧΑ παρ. 2.3.13.3)

Περισσότερες λεπτομέρειες για την διαδικασία και τις αιτήσεις των εκποιήσεων είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Ομίλου www.athexgroup.gr και συγκεκριμένα στην Ενότητα: Ενημέρωση > Ανακοινώσεις > Εκποιήσεις.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην παραπάνω Ενότητα θα ανακοινώνονται οι προγραμματισμένες εκποιήσεις καθώς και τα αποτελέσματα αυτών».