8ος χρόνος, ημέρα 2434η
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

VOLTON: Γιατί επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

VOLTON: Γιατί επενδύουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Οι περισσότεροι από εμάς, δεν πίστεψαν στην αρχή ότι η πράσινη ενέργεια μπορεί να φέρει μια επαναστατική αλλαγή. Οι αριθμοί όμως, πλέον «μιλούν», και καταγράφουν τη νέα πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα στην οποία η πράσινη ενέργεια θα είναι πρωταγωνιστής. Και σε αυτήν επενδύει η Volton, στοχεύοντας σε μια ηγετική θέση στο νέο ενεργειακό περιβάλλον, προς όφελος των καταναλωτών.

Τα δεδομένα της επανάστασης αυτής, άρχισαν να καταγράφονται από πέρυσι: Το πρώτο τρίμηνο του 2021 η πράσινη ενέργεια από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, μαζί με τη δύναμη των υδροηλεκτρικών, κατάφεραν να κυριαρχήσουν στο μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της χώρας, με ποσοστό 49,13%*, ξεπερνώντας έτσι την παραγωγή από ορυκτά καύσιμα, δηλαδή το φυσικό αέριο και τον λιγνίτη.

Ένα επίσης σημαντικό γεγονός συνίσταται στο ότι κατά τις περιόδους υψηλής διείσδυσης παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ στο σύστημα, καταγράφεται σημαντική μείωση της χονδρεμπορικής τιμής ενέργειας. Και αυτό κατακρημνίζει το μύθο της «ακριβής παραγωγής» για τις ΑΠΕ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Δεκέμβριος του 2021. Ένας μήνας όπου σημειώθηκε πτώση τιμής κατά 81 ευρώ/MWh. Όμως και συνολικά για το 2021, η διείσδυση ενέργειας από ΑΠΕ στο σύστημα, οδήγησε σε μείωση της χονδρεμπορικής τιμής κατά 46 ευρώ/MWh μεσοσταθμικά.

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να διπλασιάσουν το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές έως τα τέλη της δεκαετίας, προκειμένου να επιτύχουν τους αρκετά φιλόδοξους κλιματικούς στόχους που οι ίδιες έχουν θέσει έως το 2030. Μακροπρόθεσμα όπως ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η Ευρώπη πρέπει να γίνει η πρώτη ήπειρος στον κόσμο με μηδενικά αέρια θερμοκηπίου και κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050.

Ανεξάρτητα, όμως, από τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας, η Ελλάδα, ευρισκόμενη σε ένα ασταθές και ρευστό γεωπολιτικό τοπίο, με αλλαγές να συντελούνται σε παγκόσμια κλίμακα, είναι σημαντικό να στραφεί σε λύσεις που θα προάγουν και θα ενισχύουν την ενεργειακή της αυτονομία και αυτάρκεια. Δηλαδή χωρίς να είναι απόλυτα εξαρτημένη από τις διεθνείς -ιδιαίτερα ευμετάβλητες- πολιτικοοικονομικές συνθήκες. Για αυτόν τον λόγο απαιτείται ακόμα μεγαλύτερη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μας μείγμα.

Στην κατεύθυνση αυτή είναι προσανατολισμένη και η πράσινη επενδυτική στρατηγική της Volton. Με την ίδια φιλοδοξία και εδραιώνοντας τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της χώρας, η Volton συνεχίζει να κάνει «καθαρά», «έξυπνα» και «πράσινα» βήματα μπροστά, στοχεύοντας να γίνει ηγετικός παίκτης στο πράσινο ενεργειακό μέλλον.

Μέλος ενός ισχυρού ομίλου με έντονη και δυναμική δραστηριότητα στο χώρο της πράσινης ενέργειας, η εγκατεστημένη ισχύς των πάρκων της Volton που ήδη λειτουργούν, φτάνει στα 22MW. Σύντομα δε, ξεκινά η εγκατάσταση ενός νέου πάρκου ισχύος 10MW με τη λειτουργία του οποίου η συνολική ισχύς θα ανέβει στα 32MW.

Παράλληλα σε διαδικασία ανάπτυξης και αδειοδότησης βρίσκονται εγκαταστάσεις ΑΠΕ επιπλέον ισχύος 530MW, οι οποίες με την ενεργοποίησή τους θα δημιουργήσουν παραγωγική ικανότητα συνολικής ισχύος 562MW, η οποία θα καταστήσει τον όμιλο ως έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα.

Σημαντικό χαρακτηριστικό της επενδυτικής νοοτροπίας της Volton αποτελεί το γεγονός ότι οποιαδήποτε επένδυση αναπτύσσεται και υλοποιείται με πυλώνες τον σεβασμό στο περιβάλλον και την πρόσθεση αξίας στις τοπικές κοινωνίες δημιουργώντας θέσεις εργασίας και υποδομές.

Αυτό αντανακλά και το ευρύτερο όραμα της Volton: Με κύρια στοιχεία την υψηλή τεχνογνωσία και τον επαγγελματισμό της, φιλοδοξεί να γίνει μια από τις σημαντικότερες εταιρείες του ενεργειακού κλάδου στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην άμεση και αξιόπιστη ανταπόκριση στις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες τόσο των επιχειρήσεων, όσο και των νοικοκυριών.

*Πηγή ΑΔΜΗΕ