8ος χρόνος, ημέρα 2433η
Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

Στην εποχή του net metering: Γιατί γνωρίζει έξαρση η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή

Στην εποχή του net metering: Γιατί γνωρίζει έξαρση η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών για αυτοπαραγωγή

Χωρίς αμφιβολία, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις μικρές επιχειρήσεις, τους τελευταίους μήνες καταγράφει ιστορικά υψηλά, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου, του πετρελαίου και των άλλων πρώτων υλών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται στα ύψη, ειδικά μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Με βάση τα δεδομένα αυτά μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η ήδη μεγάλη ζήτηση που έχει καταγραφεί από νοικοκυριά και επιχειρήσεις για εγκατάσταση φωτοβολταικών σε στέγες αποκτά τεράστιες διαστάσεις. Και αυτό γιατί στόχος του net metering, δηλαδή της αυτοπαραγωγής ενέργειας με φωτοβολταικά και του ενεργειακό συμψηφισμού, σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, μπορεί να μειώσει δραστικά τους λογαριασμούς κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία του ΔΕΔΔΗΕ, το 2021 μέσω του net metering έγιναν 485 συνδέσεις στο δίκτυο που παράγουν ισχύ 30.636 κιλοβατώρες, αρκετά αυξημένα αποτελέσματα από το 2019 με 353 συνδέσεις και συνολική ισχύ 17.225 κιλοβατώρες.

Όπως αναφέρουν σχετικές έρευνες, η εξήγηση για τη στροφή αυτή των καταναλωτών οφείλεται σε δυο κυρίως λόγους.

Ο ένας είναι ότι οι νέοι καταναλωτές σήμερα αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ευελιξία την επιλογή διαφορετικών τρόπων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας με κριτήρια πρωτίστως οικονομικά, αλλά και περιβαλλοντικά.

Ο δεύτερος είναι ότι τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες εταιρείες προωθούν τα σχετικά προγράμματα που διευκολύνουν τον καταναλωτή να έλθει σε επαφή με τη νέα αυτή λογική αυτοπαραγωγής, ενώ παράλληλα ωριμάζουν και γίνονται φθηνότερες οι σχετικές τεχνολογίες, κάνοντας τη διαδικασία πιο εύκολη. Παράλληλα, οι τράπεζες προσφέρουν χρηματοδότηση για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη στέγη έως και κατά 100%, γεγονός που διευκολύνει την ανάπτυξή τους.

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης πριν ένα μήνα, προκύπτει ότι αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα οδήγησαν σε υποχώρηση κατά 35% της τιμής χονδρεμπορικής ηλεκτρικής ενέργειας. Μάλιστα, τον Δεκέμβριο του 2021, χάρη στις ΑΠΕ η τιμή χονδρεμπορικής του ρεύματος στη χώρα μας συγκρατήθηκε στα 235 ευρώ/MWh ενώ χωρίς την συμμετοχή των ΑΠΕ η τιμή θα ήταν υψηλότερη κατά 83,8 ευρώ φθάνοντας δηλαδή στα 319,18 ευρώ/MWh.

Η λύση του net metering

Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, κατά κανόνα η λύση του net metering είναι πιο συμφέρουσα όταν η εγκατάσταση γίνεται σε μονοκατοικίες με σχετικά υψηλές καταναλώσεις ρεύματος, ενώ όσο πιο μικρή η κατανάλωση και η ισχύς του φωτοβολταϊκού, τόσο πιο μεγάλη και η περίοδος που απαιτείται για την απόσβεση.

Συμπερασματικά, η επιλογή του net metering είναι πιο συμφέρουσα για έναν οικιακό καταναλωτή που διατηρεί μία πολυτελή μονοκατοικία και μπορεί να έχει ετήσια εξοικονόμηση στο λογαριασμό του που φτάνει στα €1.720, ενώ η απόσβεση της επένδυσης που υπολογίζεται στα €12.180, χρειάζεται 7 χρόνια.

Στον αντίποδα, για έναν οικιακό καταναλωτή που διατηρεί μία γκαρσονιέρα ή ένα μικρό εξοχικό, η εξοικονόμηση μέσω της αυτοπαραγωγής φτάνει στα 230 ευρώ, το κόστος της επένδυσης ανέρχεται στα 2.400 ευρώ και η απόσβεση χρειάζεται μία ολόκληρη δεκαετία. Για τους καταναλωτές που μένουν σε διαμέρισμα η απόσβεση γίνεται στα 8,8 χρόνια, η εξοικονόμηση σε ετήσια βάση φθάνει στα 460 ευρώ, ενώ η επένδυση απαιτεί περί τα 4.050 ευρώ.

Σημειώνεται ότι το ισχύον θεσμικό πλαίσιο παρέχει ευκαιρίες στους περισσότερους καταναλωτές, οι δε τράπεζες χρηματοδοτούν έργα net-metering για επιχειρήσεις, ενώ οι διαδικασίες εγκατάστασης έχουν απλοποιηθεί πρόσφατα, αν και παραμένουν ακόμη κάποια αγκάθια.

Σύμφωνα, δε με τον Σύνδεσμο Εταιρειών Φωτοβολταϊκών, έχουν γίνει τέσσερις προτάσεις - κλειδιά προ την Πολιτεία που θα βοηθούσαν το net-metering να απογειωθεί.

Αυτές είναι η απαλλαγή αυτοπαραγωγών από ΥΚΩ, η βελτίωση ρυθμίσεων και η απλοποίηση του καθεστώτος για αυτοπαραγωγής σε πολυκατοικίες, να γίνει υποχρεωτική εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε νέα κτίρια και να ισχύσει η παροχή οικονομικών κινήτρων σε όσους μπαίνουν στη διαδικασία net metering.

Τα κίνητρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν την κάλυψη του επιπλέον αρχικού κόστους που συνεπάγεται η υποχρεωτική εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος (ή και ενός συστήματος αποθήκευσης ενέργειας) αλλά και φορολογικές ελαφρύνσεις.