Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016, 09:17

-A +A

ΗΔΙΚΑ: Πού οδηγεί η αδιαφάνεια;

Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2016, 09:17
-A +A

Του Βασίλη Βενιζέλου

Έξι (6) χρόνια μετά τη λήξη των Ολοκληρωμένων Πληροφοριακών Συστημάτων Υγείας, τα οποία έμειναν περιέργως όσο και προκλητικά αναξιοποίητα στα πλαίσια του Γ'' ΚΠΣ, αναλαμβάνει η πλήρως αδιαφανής Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) να προχωρήσει σε έναν απίθανο διαγωνισμό - συμφωνία πλαίσιο - ύψους... 15 εκατ. ευρώ, δηλαδή δέκα φορές υψηλότερο ποσό σε σχέση με τα ΟΠΣΥ, με τον οποίο ζητεί μηχανογράφηση για τα νοσοκομεία του ΕΣΥ...

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς οι οποίοι παρακολουθούν πολύ στενά όλη τη διαδικακασία και μίλησαν στο liberal.gr, "δεν είναι μόνο η όλη μεθόδευση και το ύψος των προβλεπομένων κονδυλίων, που δημιουργούν ζήτημα, αλλά και οι προδιαγραφές του εν λόγω έργου είναι εμφανώς υποδεέστερες από τις αντίστοιχες των ΟΠΣΥ του Γ'' ΚΠΣ!”.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ΗΔΙΚΑ, ως φορέας του υπουργείου Εργασίας δεν εντάσσεται σε παρακολούθηση και έλεγχο από το αρμόδιο υπουργείο Υγείας για το θέμα της μηχανογράφησης των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας και άκόμη και μέχρι σήμερα συζητούν για την διευθέτηση του σχετικού θέματος.

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές, το έργο συμβασιοποιήθηκε τελικά - σε κομμάτια βάσει σύμβασης πλαισίου - τον Μάιο του 2015 σε χαμηλότερο ύψος προϋπολογισμού από το αρχικό, προκειμένου τα αντικείμενα που θα ενταχθούν να μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2015, που λήγει το ΕΣΠΑ....

Για το έργο, το οποίο εξελίσσεται επιεικώς χάλια και με χαοτική απόκλιση από μία σοβαρή και τυπική ολοκλήρωση, έχει υποβληθεί επίσημη καταγγελία από τον Σύνδεσμο των Εταιρειών Πληροφοορικής (ΕΣΠΥ) στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με την μεθοδευση, τον σκοπό  και τον τρόπο διενέργειας του έργου και, έτσι, το έργο κινδυνεύει να απενταχτεί από την επιδότηση και, συνεπώς, να επιβαρυνθεί το ελληνικό δημόσιο με το όποιο κόστος έχει σημειωθεί μέχρι τότε!

Ζητούν και επιπλέον χρηματοδότηση...

Φυρί - φυρί το πάει η διοίκηση της (ΗΔΙΚΑ) να έρθει τελικώς σε σύγκρουση με την Κομισιόν, καθώς το έργο για την μηχανοργάνωση των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας όχι μόνον κινείται σε χαμηλή πτήση και έχει καταρίψει κάθε σχετικό χρονοδιάγραμμα, αλλά έχει προϋπολογισθεί ήδη σε περιέργως υψηλά επίπεδα. Και όχι μόνον αυτό!

Σαν να μην έφθαναν τα ως άνω απαράδεκτα φαινόμενα, σε μία κίνηση ακραίας αδιαφάνειας ως προς τις αιτίες και τα κίνητρα, το Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ συνεδρίασε στις 27 Νοεμβρίου 2015 και εξέδωσε την υπ'' αριθμόν 1183 απόφασή του, με την οποία ζητεί την παράταση του χρόνου παράδοσης μερών του έργου, υπό την... αίρεση της επιπλέον χρηματοδότησής τους!

Συγκεκριμένα, η ως άνω απόφαση του Δ.Σ. της ΗΔΙΚΑ αναφέρει μεταξύ άλλων τα εξής σχετικά:

"(Το Δ.Σ. αποφασίζει) Την αποδοχή της εισήγησης της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου «Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ» με αριθμ. 12/09.11.2015 με το οποίο εισηγείται τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος του 1ου Σταδίου της υπ΄αριθμ. 30/2015 Συμφωνίας Πλαίσιο κατά τρείς (3) μήνες και τη μετάθεση του χρονοδιαγράμματος των υπ΄ αριθμ. 1, 2 και 3 Εκτελεστικών Συμβάσεων κατά έξι μήνες λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης τους, υπό τον όρο της εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου. Ειδικότερα, η εν λόγω μετάθεση του χρονοδιαγράμματος θα τελεί υπό την διαλυτική αίρεση της εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου είτε μέσω facing είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση της ΗΔΙΚΑ, άλλως οι υπ' αρ. 1, 2 και 3 Εκτελεστικές Συμβάσεις θα λύονται αζημίως για την ΗΔΙΚΑ στο σημείο που βρίσκονται σήμερα"...

 

-A +A

Ροή Ειδήσεων

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου 2020
Σελίδα με όλες τις ειδήσεις

Δημοφιλέστερα Άρθρα