8ος χρόνος, ημέρα 2437η
Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2022

Τράπεζες: Θέτοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας

Τράπεζες: Θέτοντας στο επίκεντρο τις ανάγκες της κοινωνίας

Την τελευταία εβδομάδα μόνο, η Τράπεζα Πειραιώς απένειμε υποτροφίες σε 34 αποφοίτους Λυκείων από την πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια που εισήχθησαν σε ΑΕΙ και ξεκίνησε τον 8ο κύκλο του προγράμματος εκπαιδεύσεων Project Future, ενώ η Alpha Bank, παρέδωσε 6 πυροσβεστικά οχήματα, σε Συλλόγους Εθελοντών Δασοπυροσβεστών, σε Εύβοια, Πελοπόννησο και Αττική.

Αυτές είναι παραδειγματικά και μόνο τις τελευταίες ημέρες, οι πρωτοβουλίες δύο τραπεζών στον τομέα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, όπου η Εθνική Τράπεζα, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank, δραστηριοποιούνται και συνδράμουν αντιλαμβανόμενες το σημαντικό ρόλο τους, στην κοινωνία και το περιβάλλον.

Η έννοια της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αποτελεί συστατικό στοιχείο των επιχειρήσεων στις πολιτισμένες κοινωνίες, καθώς αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία τις τελευταίες δεκαετίες. Τον τελευταίο καιρό, μάλιστα συνδέεται σημαντικά με το ESG και την ανάγκη να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο διεθνώς, μεριμνώντας για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.

ΟΙ ελληνικές τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο και πολύ έντονη παρουσία και δράση στον τομέα αυτό. Καθώς είναι μεγάλες επιχειρήσεις με έντονα διευρυμένη μετοχική βάση, οι ελληνικές τράπεζες πρωτοπορούν με πρωτοβουλίες και δράσεις σε όλο το φάσμα της κοινωνίας.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες ήταν παρούσες στα σημαντικά γεγονότα των τελευταίων ετών, στις πυρκαγιές, τις φυσικές καταστροφές και τις πλημμύρες, για να συνδράμουν με κάθε δυνατό τρόπο, τους πληγέντες, αλλά και για να ενισχύσουν την προσπάθεια επαναφοράς των περιοχών και των κατοίκων τους.

Ο όρος Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, είναι μία έννοια που αναφέρεται στις επιχειρηματικές εθελοντικές δράσεις, πέρα από την αυτονόητη και υποχρεωτική συμμόρφωση με τη νομοθεσία, με την οποία οι επιχειρήσεις συμβάλλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων και ενισχύουν τις προσπάθειες για βελτίωση των υποδομών στην υγεία, τη γνώση και την εκπαίδευση και τον πολιτισμό.

Βέβαια, η εταιρική υπευθυνότητα, ξεκινά από τις ίδιες τις επιχειρήσεις και τις υποχρεώσεις τους, προς τους μετόχους τους, τους εργαζομένους και τη διαφάνεια με την οποία είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν ιδιαιτέρως οι εισηγμένες και μεγάλες επιχειρήσεις.

Αυτή είναι όμως μόνο η βάση καθώς οι στόχοι διευρύνονται καθώς οι επιχειρήσεις αποτελούν οντότητες οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενες από τα δεδομένα της εποχής και του χώρου δράσης τους. Οφείλουν επομένως να αναγνωρίζουν την ευθύνη που τους αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Να σέβονται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας, τον σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής.