8ος χρόνος, ημέρα 2434η
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Οι δράσεις των επιχειρήσεων προστατεύουν το περιβάλλον

Οι δράσεις των επιχειρήσεων προστατεύουν το περιβάλλον
Shutterstock

Χωρίς αμφιβολία, ένα μεγάλο κεφάλαιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης αποτελεί και η προστασία του περιβάλλοντος, ειδικά σε μία κρίσιμη εποχή, όπως η σημερινή, κατά την οποία, σταδιακά, η κλιματική αλλαγή μετεβλήθη σε κλιματική κρίση.

Για να επιτύχουν οι εταιρείες περιβαλλοντική βιωσιμότητα, έχουν υιοθετήσει έναν συνδυασμό από πρακτικές, όπως μείωση του αποτυπώματος τους CO2, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, διαχείριση και χρήση ανακυκλώσιμων και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών στην παραγωγική διαδικασία, διαχείριση των αποβλήτων τους, ορθή διαχείριση του νερού και της ενέργειας που καταναλώνουν, μείωση άλλων τοξικών εκπομπών αλλά και ενθάρρυνση των εργαζόμενων να χρησιμοποιούν πιο πράσινους τρόπους μεταφοράς.

Σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, αρκετές εταιρείες έχουν δεσμευτεί για περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία και ανάπτυξη προϊόντων μέσω συνεχιζόμενων επενδύσεων σε προηγμένες τεχνολογικές λύσεις και διαρκή εκπαίδευση των εργαζομένων.

Η τεχνολογία που διαθέτουν βιομηχανίες της χώρας διασφαλίζουν ότι η παραγωγή ανακυκλώνεται με διαδικασία φιλική προς το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας λιγότερη ενέργεια, περιορίζοντας τα απόβλητα και μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων στην ατμόσφαιρα, ενώ παράλληλα αυξάνει τη δυνατότητα χρήσης ανακυκλωμένου αλουμινίου σαν πρώτη ύλη, βοηθώντας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Στον κλάδο των τροφίμων ενδεικτικά αναφέρεται η πρακτική ενσωμάτωσης ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης ανακύκλωσης για πολλές κατηγορίες υλικών.

Ακόμα και τη δορυφορική τεχνολογία, χρησιμοποιούν ορισμένες βιομηχανίες με στόχο να επιβεβαιωθεί ότι δεν πραγματοποιείται καμία αποψίλωση (deforestation) κάτω από τη δικιά της αλυσίδα εφοδιασμού.

Για τις ίδιες τις επιχειρήσεις που ενσωματώνουν διαδικασίες προστασίας περιβάλλοντος και «πράσινης» μετάβασης στο πλάνο της Κοινωνικής Εταιρικής Υπεθυνότητας, έρευνες έχουν δείξει ότι τα οφέλη είναι πολλαπλά. Κατ' αρχάς βελτιώνεται η εταιρική εικόνα, ενώ αυξάνεται την επίγνωση της επωνυμίας της. Επίσης, οι εταιρείες που βάζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως προτεραιότητα, αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι στις επιχειρήσεις που δεν το κάνουν.

Σημειώνεται ότι η εταιρική υπευθυνότητα δεν σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να θυσιάζουν τα κέρδη τους. Πολλές εταιρείες έχουν δηλώσει ότι εφαρμόζοντας βιώσιμες πρακτικές έχουν εξοικονομήσει κόστος. Σύμφωνα με έρευνες, οι εταιρείες μπορεί να ξοδεύουν περισσότερα βραχυπρόθεσμα, αλλά εξοικονομούν χρήματα μακροπρόθεσμα.

Ακόμη, μια σημαντική παράμετρος είναι και η προσέλκυση επενδυτών. Πολλοί επενδυτές προσεγγίζουν εταιρείες που προσπαθούν να κάνουν το κόσμο ένα καλύτερο μέρος, καθώς τους ενδιαφέρει η βιωσιμότητα, η αφοσίωση των καταναλωτών και η ανταγωνιστικότητα.