8ος χρόνος, ημέρα 2434η
Παρασκευή, 1 Ιουλίου 2022

Η αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων στο επίκεντρο των δράσεων ΕΚΕ

Η αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων στο επίκεντρο των δράσεων ΕΚΕ
Shutterstock

Πριν από μια εικοσαετία η επένδυση στον τομέα της ενίσχυσης ή και αλλαγής δεξιοτήτων των εργαζόμενων σε μια επιχείρηση θεωρείτο ως ένα επιπλέον κόστος, μια δαπάνη που επιβάρυνε τον ισολογισμό.

Σήμερα, στην εποχή της ψηφιακής μετάβασης, η ραγδαία μετεξέλιξη των επιχειρήσεων επιβάλλει τις διαδικασίες αυτές, καθώς έχουν αποκτήσει μια διττή σημασία. Η πρώτη αφορά το reskilling και upskilling των εργαζομένων σε μία επιχείρηση, προς όφελος της ίδιας και δεύτερον το κοινωνικό όφελος μέσω προγραμμάτων ενίσχυσης των δεξιοτήτων και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Η αιτία είναι απλή. Μία ικανότητα που είχε ένας εργαζόμενος πριν τρία χρόνια, σήμερα μπορεί να θεωρείται ξεπερασμένη από το τεχνολογικό άλμα. Μάλιστα σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα τα ανώτερα διοικητικά στελέχη εταιρειών αναμένουν ραγδαία αλλαγή των γνώσεων και των δεξιοτήτων που πρέπει να έχουν οι εργαζόμενοι τα επόμενα χρόνια και εξαιτίας της… πανδημίας.

Αναμφίβολα, η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα επιτάχυναν τις τεχνολογικές εξελίξεις οδηγώντας σε αυτοματοποιημένα συστήματα ελέγχου των διαδικασιών μιας επιχείρησης, έβαλε τη ρομποτική πιο «μέσα» σε ένα εργοστάσιο και στα logistics της και η διαχείριση των δεδομένων μιας επιχειρήσεις έγινε πιο περίπλοκη στη λειτουργία παράγοντας όμως ένα απλό και ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Στο πλαίσιο λοιπόν της κοινωνικής ευθύνης στην οποία πλέον περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των εργαζομένων, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις υιοθετούν ένα ολιστικό πρόγραμμα ενίσχυσης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζομένων τους, που περιλαμβάνουν από μεταπτυχιακά προγράμματα, σεμινάρια, παρακολουθήσεις συγκεκριμένων μαθημάτων από εξειδικευμένα πανεπιστήμια και βεβαίως ειδικά προγράμματα που αποσκοπούν στην απόκτηση γνώσεων από έναν «master» του κλάδου.

Στις παραπάνω δράσεις αξίζει να προστεθεί και η κάλυψη των διδάκτρων των παιδιών των εργαζομένων σε εξειδικευμένα προγράμματα. Με αυτό τον τρόπο καλύπτεται το κενό γνώσεων που παρατηρείται εντός μιας επιχείρησης.

Ο δεύτερος πυλώνας των εταιρικών δράσεων για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων έχει να κάνει με συνανθρώπους μας που αδυνατούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας, μετά από μια μακρά περίοδο ανεργίας.

Ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας που αντιμετωπίζουν αυτό το φάσμα της ανεργίας δεν μπορούν να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα τους κάνουν ανταγωνιστικούς.

Είτε από έλλειψη γνώσης της αγοράς εργασίας που μεταβάλλεται συνεχώς, είτε εξαιτίας της έλλειψης πόρων. Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το μελλοντικό προσωπικό των επιχειρήσεων, το οποίο ενός των άλλων αποτελείται και από παιδιά οικογενειών που δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να καλύψουν το «κενό» που παρατηρείται στις σύγχρονες δεξιότητες και γνώσεις.

Έτσι λοιπόν τον ελλιπή ρόλο του κράτους έρχονται να καλύψουν οι επιχειρήσεις. Είτε με προγράμματα εκμάθησης (internships) μέσα στην εταιρεία, τα οποία ενίοτε οδηγούν και σε προσλήψεις είτε με προγράμματα που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των συμπολιτών μας, είτε ακόμη και με υποτροφίες.

Οι δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που έχουν ως στόχο είτε την επανένταξη στην αγορά εργασίας, είτε το reskilling/upskilling είναι κομβικής σημασίας για την κοινωνία.

Μέσω αυτών των δράσεων καταπολεμείται η ανεργία και οι αυριανοί εργαζόμενοι αποκτούν γνώση και δεξιότητες που αναζητούν οι εταιρείες.

Μόνο μέσα από την ευθυγράμμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τις σύγχρονες τάσεις θα υπάρξει μείωση της ανεργίας και θα από τα ελληνική πανεπιστήμια και σχολεία θα βγαίνουν αποτελεσματικοί και παραγωγικοί εργαζόμενοι. Παράλληλα, σημαντικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία μπορεί να διαδραματίσει και η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή.

Μέχρι να συμβεί αυτό, αν πραγματοποιηθεί, οι εταιρείες καλούνται να καλύψουν το κενό με δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.